เปิดชีวิตท่ามกลางแผ่นฟ้ากับผืนน้ำของ ‘ชาวบาจาว’ เหล่ายิปซีแห่งท้องทะเล

หากชาวยิปซีคือผู้คนที่ตัดสินใจเดินทางและดำรงชีพภายใต้ท้องฟ้าอันเวิ้งว้าง ท่ามกลางแผ่นดินอันไพศาล ชาวบาจาวที่อยู่อาศัยอยู่เกาะบอร์เนียวก็คงเปรียบได้กับเหล่ายิปซีแห่งท้องทะเลสีครามในอินโดนีเซีย ผู้ที่ดำรงชีพเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและเลี้ยงชีพด้วยการทำประมงพื้นบ้านแบบง่ายๆ และได้ไปสะดุดตายช่างภาพชาวฝรั่งเศสอย่าง Réhahn ซึ่งมีโอกาสได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ร่วมกับกลุ่มคนที่เขาเรียกว่า Sea Gipsies แม้จะไม่ได้รับการยอมรับในฐานะประชาชนของประเทศที่เขาเติบโตและอยู่มาหลายชั่วอายุคน จนทำให้ชาวบาจาวกลายเป็นคนไร้สัญชาติ แต่สำหรับเหล่ายิปซีแห่งท้องทะเลเหล่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับสิ่งที่เขาสร้างและดูแลมันขึ้นมาด้วยตัวเอง

เผยชีวิตที่มีเพียงแผ่นกับผืนน้ำของ ‘ชาวบาจาว’ เหล่ายิปซีแห่งท้องทะเล

หากชาวยิปซีคือผู้คนที่ตัดสินใจเดินทางและดำรงชีพภายใต้ท้องฟ้าอันเวิ้งว้าง ท่ามกลางแผ่นดินอันไพศาล ชาวบาจาวที่อยู่อาศัยอยู่เกาะบอร์เนียวก็คงเปรียบได้กับเหล่ายิปซีแห่งท้องทะเลสีครามในอินโดนีเซีย ผู้ที่ดำรงชีพเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและเลี้ยงชีพด้วยการทำประมงพื้นบ้านแบบง่ายๆ และได้ไปสะดุดตายช่างภาพชาวฝรั่งเศสอย่าง Réhahn ซึ่งมีโอกาสได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ร่วมกับกลุ่มคนที่เขาเรียกว่า Sea Gipsies แม้จะไม่ได้รับการยอมรับในฐานะประชาชนของประเทศที่เขาเติบโตและอยู่มาหลายชั่วอายุคน จนทำให้ชาวบาจาวกลายเป็นคนไร้สัญชาติ แต่สำหรับเหล่ายิปซีแห่งท้องทะเลเหล่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับสิ่งที่เขาสร้างและดูแลมันขึ้นมาด้วยตัวเอง

keyboard_arrow_up