ยลโฉมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม คุ้มค่า ชีวิตนี้ต้องมา!    

น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็นที่ประทับและสิ่งของเครื่องใช้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9) เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ น้อยคนนักที่จะได้รู้ถึงความผูกพันของในหลวง ร.9 ที่มีต่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

keyboard_arrow_up