กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำ ‘ศาสตร์และศิลป์พระราชา’ หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในหลวง รัชกาลที่ 9

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดทำหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์พระราชา” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้พบว่านอกจากพระราชภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ “ศาสตร์” หรือความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ในพระราชกรณียกิจแล้ว พระองค์ยังทรงมี “ศิลป์” ในการเข้าถึงประชาชน และทรงมี “ศิลป์” ในพระราชหฤทัยด้วย ดังนี้ 1. ด้านวรรณกรรมและภาษา 2. ด้านศิลปะการแสดง 3. ด้านแนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล 4. ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 6. ด้านงานช่างฝีมือ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์พระราชา” สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาและชมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตลอดระยะเวลา 70 ปี รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ของพระองค์เพิ่มเติมได้ที่ book.culture.go.th

7 พระอัจฉริยภาพเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

อย่างที่หลายคนได้ทราบ ว่าพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น มีพื้นฐานมาจาก ‘การเล่น’ เมื่อสมัยยังทรงพระเยาว์ และทำให้พระองค์มีความสนพระทัยในเรื่องต่างๆ มากมายที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในตำรา อย่างเช่นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่คนไทยอาจยังไม่เคยทราบมาก่อนเหล่านี้ 1. ในหลวงทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด และทรงสนพระทัยดนตรีอย่างจริงจังราวพระชนม์ 14-15 พรรษา ซึ่งพระองค์ได้ทรงซื้อแซกโซโฟนมือสองราคา 300 ฟรังก์มาทรงหัดเล่น โดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าออกให้ 2. ทรงพระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรก เมื่อพระชนมพรรษา 18 พรรษา เพลงพระราชนิพนธ์แรกคือ “แสงเทียน” จนถึงปัจจุบันพระราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งหมด 48 เพลง 3. บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีช่วย อย่างครั้งหนึ่งทรงเกิดแรงบันดาลพระทัย ทรงฉวยซองจดหมายตีเส้น 5 เส้นแล้วเขียนโน้ตทำนองเพลงขึ้นเดี๋ยวนั้น กลายเป็นเพลง “เราสู้” 4. ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการช่าง ซึ่งทรงโปรดหุ่นจำลองต่าง ๆ เช่นเรือใบเรือรบเป็นต้น ในคราวเสด็จนิวัตเมืองไทย ตอนก่อนสงครามโลก ได้ทรงจำลองเรือรบหลวงศรีอยุธยาจนเป็นผลสำเร็จ 5. นอกจากทรงโปรดการถ่ายภาพแล้ว ยังสนพระทัยการถ่ายภาพยนตร์ด้วย ทรงเคยนำภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกฉาย เพื่อนำเงินรายได้มาสร้างอาคารสภากาชาดไทย ที่ รพ.จุฬาฯ โรงพยาบาลภูมิพล […]

เป็นบุญตา! ชมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่แสดงพระอัจฉริยภาพสามารถด้านจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ว่าพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นประกอบด้วยหลายด้านด้วยกัน และหนึ่งในนั้นคือการภาพวาดซึ่งทรงสนพระทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ครั้งที่ยังประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองและจากตำราต่างๆ อีกทั้งทรงมีจิตกรรมฝีพระหัตถ์ที่เคยเผยแพร่แล้วถึง ๔๗ ภาพ จึงนับว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะจนเป็นที่ยอมรับ และนี่คือภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์บางส่วนที่ลองนำมาให้ชมกัน ที่มา – เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

จัดซ้อมละคร ‘พระมหาชนก’ มหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ‘พระบรมศพ’

สำนักการสังคีต จัดซ้อมการแสดงละครเรื่อง พระมหาชนก มหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงละครแห่งชาติ ได้มีการจัดซ้อมการแสดงละครเรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหรสพสมโภชที่จะจัดแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย ศึกษาค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก และทรงแปลมหาชนกชาดกเป็นภาษาอังกฤษ และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล โดยมีนางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นผู้กำกับการแสดง และร่วมด้วยผู้แสดง ผู้บรรเลง ขับร้อง ประกอบด้วยนาฏศิลปิน คีตศิลปิน และดุริยางคศิลปิน ข้าราชการของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ รวมกว่า 150 คน โดยละครพระมหาชนกจะจัดแสดงในวันที่ 26 ตุลาคม ที่เวทีมหรสพที่ 2 นอกจากการซ้อมละครมหาชนกแล้ว ยังมีการซ้อมวงดนตรีประโคมย่ำยามในงานพระพาชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย การประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานพระราชพิธี สำหรับครั้งนี้ เพื่อถวายเกียรติยศอย่างสูงสุด ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดวงประโคมตั้ง 4 มุม ได้แก่ วงบัวลอย 4 วง […]

นศ.จิตรกรรม ศิลปากร รวมพลังวาดภาพในหลวง ร.๙ ชุดใหม่ นำตั้งแสดงตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง

คณะอาจารย์มอบหมายนักศึกษาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมพลังวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เปลี่ยนแทนชุดเดิมที่ติดตั้งไว้ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าช้าง ฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นภาพ 9 พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ยังส่งผลต่อความปลื้มปิติของนักศึกษาศิลปากร ในการถวายงานครั้งสุดท้าย ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิง วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม กลุ่มนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ชั้นปีที่ 3ได้ใช้เวลาวันหยุด และหลักเลิกเรียน ทำการรวมพลังกันลงมือวาดภาพที่มีคุณค่าต่อจิตใจของพสกนิกรชาวไทย นั่นคือภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ภาพ ขนาด 2 คูณ 3 เมตร แต่ละภาพแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องงานศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยเน้นป็นสีเอิร์ทโทนทั้งหมด ซึ่งแต่ละภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต่างได้นำแรงบันดาลใจจากความทรงจำที่ดีของพ่อหลวง มาถ่ายทอดผ่านปลายพู่กันและแปรงสีอย่างตั้งใจ และมุ่งมั่นเพื่อจะนำไปติดตั้งแทนแผ่นภาพชุดเก่า ที่มีความชำรุดเนื่องจากตั้งแสดงอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง หัวใจหลักของ ‘เครื่องกระดาษ’ พิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็ก พระบรมศพ ‘ในหลวง ร.๙’ (คลิป)

พิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พ.ค. เครื่องกระดาษประกอบพิธีประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเน้นออกแบบเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสะท้อนพระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง และแบบจำลองโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ คือ หัวใจหลักของเครื่องกระดาษในพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 ภากร ฉัตรเจริญสุข หนึ่งในทีมงานทำเครื่องกระดาษ ยอมรับว่า ความแตกต่างของพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กครั้งนี้ อยู่ที่การใช้โมเดลสถาปัตยกรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการชั่งหัวมันฯ ส่วนตัวนอกจากจะภาคภูมิใจที่ได้น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ผ่านผลงานนี้แล้ว ยังได้ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่ได้เรียนมาถอดแบบโมเดลด้วย สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พ.ค. โดยมีสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้ดูแลและออกแบบเครื่องกระดาษ ได้จำลองแบบแลนด์สเคป บ้านเลขที่ 1 และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด ขณะที่เครื่องบินทำฝนหลวง และกังหันชัยพัฒนายังเป็นเครื่องกระดาษเช่นเดิม โดยได้ประดิษฐ์ธงพุ่มเชิญพระวิญญาณ หีบฉลองพระองค์ และกระทง ให้ครบสมบูรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณีและความเชื่อของชาวจีน.

keyboard_arrow_up