ในหลวง เสด็จฯเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร ริ้วขบวนฯ ยาตราออกทางประตูพิมานไชยศรี ประตูวิเศษไชย ศรี เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน โดยเดินตามจังหวะวงดนตรีจากวงดุริยางค์วงนำ และวงตามที่บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ๖ เพลง คือเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชวัลลภ, ยามเย็น, ใกล้รุ่ง, สรรเสริญเสือป่า, สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงชัยเฉลิมพล ลักษณะการเดิน ใช้การเดินกึ่งสวนสนาม เน้นเท้า เมื่อริ้วขบวนถึงศาลหลักเมือง เลี้ยงซ้ายเข้าถนนราชดำเนินใน สำหรับการจัดริ้วขบวน ยึดตามแบบโบราณราชประเพณี และพระราชนิยม ในการนี้ จัดกำลังเป็นสามส่วน ได้แก่ ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ ประกอบด้วย ตำรวจม้านำ วงดุริยางค์วงนำ กองบังคับการกองผสม และหนึ่งกองพันทหารเกียรติยศ นำเสด็จพระราชดำเนิน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือขบวนเสด็จพระราชดำเนิน เป็นขบวนกลาง ประกอบด้วย ๒ […]

พสกนิกรไทยสวมเสื้อเหลืองรอรับเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคเนืองแน่น

บรรยากาศประชาชนชาวไทยสวมเสื้อเหลืองมารอรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร อย่างเนืองแน่น พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ เมื่อริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จฯ ผ่าน    

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีสรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน

วันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ – ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่าย ตามเสด็จ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นมณฑล ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์ จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล ขณะเดียวกันโหรหลวงบูชาฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง ๕ และศาลพระอินทร์ที่มณฑปพระกระยาสนาน ต่อมา เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ […]

ในหลวง-สมเด็จพระเทพฯ เสด็จบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ขบวนกองทหารม้านําและตามตั้งขบวนพร้อมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยขบวนทหารม้านํา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร กองทหารม้าตาม เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จฯไปยังพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธาน พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกแล้ว ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ […]

ประมวลภาพบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

‘คุณชายอดัม’ แจงเหตุไม่ควรใช้ ‘กราบบังคมทูลลา’ เป็นคำแสดงอาลัยถวายในหลวง ร.9

“คุณชายอดัม” โอรสในหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊กทำความเข้าใจ เหตุไม่ควรใช้ ‘กราบบังคมลา / กราบบังคมทูลลา’ เป็นคำแสดงอาลัยถวายในหลวง ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ พระเมรุมาศ

เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 27 ต.ค. เจ้าพนักงานถวายภัตตาหารพระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมประจําซ่าง เจ้าพนักงานภูษามาลาประมวลพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคารถวายผ้าเยียรบับคลุมไว้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวาย คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนถวาย ราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรงพระบรมอัฐิด้วยน้ําพระสุคนธ์ทั่วแล้ว   เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับ คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุด ธูปเทียน เครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชา พระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ ๓ หาบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ ๙ รูป แล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุมพระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิ สรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงในพระโกศทองคําลงยารวม ๖ พระโกศ พระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศ์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จฯ ตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงาน ภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า ทรงจุ ธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกสํารับ ภัตตาหาร ๓ หาบ แด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์ ๓ หาบ รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องสังเค็ดงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ ๓ หาบ และพระสงฆ์ ๓๐ รูป พระสงฆ์ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์อีก […]

เปิดสักการะซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ร.9 วันสุดท้าย พสกนิกรเดินทางเข้ากราบเนืองแน่น (คลิป)

วันนี้ (23 ต.ค. 60) วันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะบริเวณซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระบรมมหาราชวัง มีประชาชนเดินทางมาอย่างเนื่องแน่นตลอดทั้งคืน เป็นจำนวนมากกว่าทุกๆ วัน พร้อมถือพวงมาลัยดอกดวงเรืองสดมาเพื่อสักการะและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยจะเปิดให้เข้ามาสักการะถึงเวลา 22.00 น. นางหรรษา หนึ่งในผู้ที่มาสักการะ กล่าวว่า ชอบเข้าเฝ้าพระองค์ท่านและชอบฟังพระบรมโชวาท โดยตั้งใจจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านของนางสำเริง จิตอาสาพิเศษ เปิดเผยว่า ตั้งใจจะมาทำจิตอาสาก็เพื่อพระองค์ท่าน สมัยยังเด็กเคยได้เข้าเฝ้า รู้สึกประทับใจมาก ตั้งใจจะนำคำสอนของพระองค์มาปรับใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของการชวยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า

ประชาชนหลั่งไหลร่วมชมการซ้อมใหญ่ ‘ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ’ (คลิป)

บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง เนืองแน่นไปด้วยพสกนิกรชาวไทยที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศอีกครั้ง เพื่อร่วมชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่พระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสมือนจริง ซึ่งการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันนี้เป็นการซักซ้อมริ้วขบวนที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ โดยเริ่มต้นเมื่อเวลา 08.00 น. ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมซักซ้อม เพื่อความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ในวันพระราชพิธีจริง วันที่ 26 ตุลาคมนี้ ขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณโดยรอบ ประชาชนต่างเดินทางมาเข้าแถว รอคิวเพื่อเดินผ่านจุดคัดกรอง เข้าสู่พื้นที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ ส่งผลให้จุดคัดกรองทุกจุดมีประชาชนรออยู่ด้านนอกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ คุณป้าทรงลักษณ์ ชัยศิรินิรันดร์ อายุ 68 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ออกเดินทางจากที่บ้านมาเมื่อ 3 ทุ่มของคืนที่ผ่านมา และมาถึงบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อผ่านจุดคัดกรองบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมเมื่อช่วงประมาณตี 1 เป็นการเดินทางมาร่วมชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเป็นครั้งแรก และแม้จะต้องรอนาน หรือได้ชมอยู่ไกลๆ ก็ดีใจ ตื่นตันใจมากแล้ว […]

จนท.คุมเข้มพื้นที่โดยรอบจุดถวาย ‘พวงมาลัยดอกไม้สด’ ปชช.ยังคงเดินทางมาไม่ขาดสาย

เจ้าหน้าที่ยังคงคุมเข้มพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง โดยเฉพาะจุดที่เปิดให้ถวายพวงมาลัยและดอกไม้สด ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนทุกเพศทุกวัย แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไว้ทุกข์ เดินทางนำพวงมาลัย และดอกไม้สด กราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ใกล้ประตูวิเศษไชยศรี อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยทุกคนได้เตรียมตัว ทั้งสภาพร่างกาย และอุปกรณ์กันแดด โดยเฉพาะร่มมาด้วย คุณป้ารัศมี พลตรีสัตย์ อายุ 61 ปี สมาชิกกลุ่มหน้าลานพระราชบิดา ศิริราช และเป็นหนึ่งในจิตอาสา เผยว่า วันนี้เดินทางมาพร้อมสมาชิกเกือบ 10 คน นำพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองมากราบสักการะพ่อหลวง โดยมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งหากมีโอกาสก็จะมาถวายพวงมาลัยทุกๆ วัน เพราะปกติก็จะมากราบพ่อหลวงทุกๆ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี และวานนี้ก็มีโอกาสชมการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ก็ดีใจ และตื้นตันใจมาก ซึ่งวันที่ 21 ตุลาคมนี้ก็จะมาชมการซ้อมเสมือนจริงด้วย ขณะที่วันนี้จิตอาสาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงให้สวยงาม สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยวันนี้มีจิตอาสากว่า 1,000 คนปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยกลุ่มนี้ […]

‘พระมหากษัตริย์แบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้วในโลก’ ปชช.ต่อคิวบันทึกภาพรำลึกในหลวง ร.9 เนืองแน่น (คลิป)

วันนี้ (16 ต.ค. 60) เหลือเวลาอีกเพียง 3 วัน ที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถ่ายภาพที่ระลึกในโครงการ “บันทึกภาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยโครงการดังกล่าวเริ่มจัดขึ้นในวันที่ 19 พ.ค. 60 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 ต.ค. 60 ตลอดทั้งคืน (15 ต.ค. 60) ที่ผ่านมายังมีประชาชนจำนวนมาก เข้าคิวเพื่อรอเข้าถ่ายภาพ คุณป้ายุพา ศรีเมือง อายุ 60 ปี เล่าว่า ตนเดินทางมากับเพื่อนจากจังหวัดสระบุรี ตั้งใจมาเพื่อจะดูการซ้อมริ้วขบวนอิสริยยศฯ เมื่อชมริ้วขบวนเสร็จจึงตัดสินใจมานอนรอที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเข้าถ่ายภาพ นายปฐมพล บุญต่อ วัย 56 ปี ข้าราชการบำนาญ หนึ่งในผู้ที่รอเข้าถ่ายภาพ เล่าว่า เดินทางมาจากจ.สุรินทร์ มาถ่ายภาพเป็นครั้งที่ 4 แล้ว และเล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 2533 ตนเคยได้เข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง ร. 9 ตอนนั้นพระองค์ทรงพระประชวร มหาดเล็กต้องขอหยุดพระราชทานปริญญาบัตรชั่วคราว เพื่อให้พระองค์เสวยโอสถก่อนจะกลับเข้ามาพระราชทานปริญญาบัตรต่อ […]

ในหลวงเสด็จพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ เสด็จสวรรคตบรรจบครบรอบ 1 ปีในวันศุกร์ ที่ 13 ต.ค. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กําหนดการทรงบําเพ็ญพระราชกุศล โดยมีกําหนดการดังนี้ วันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เวลา 17.00 น. เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาพิเศษ จบ […]

ปชช. กราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ในวันครบรอบ 1 ปีที่พระบรมมหาราชวัง (คลิป)

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (13 ต.ค. 60) ยังคงมีพสกนิกรแต่งกายด้วยชุดดำ สุภาพ เดินทางไปพื้นที่ท้องสนามหลวงพร้อมด้วยพวงมาลัย ไปกราบสักการะที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีพสกนิกรเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง คุณป้าอรุณี หนึ่งในผู้เดินทางมาสักการะ เล่าว่า สมัครเป็นจิตอาสานานแล้ว ทั้งในการดอกไม้จันทน์ และจัดแต่งดอกดาวเรืองรอบพระเมรุมาศ โดยทุกวันจะมากราบพระองค์ท่านตลอด บางวันก็ได้เข้ากราบสักการะในพระบรมมหาราชวัง บางวันก็กราบจากภายนอกรั้วพระบรมมหาราชวัง ประชาชนท่านใดที่สนใจมาถวายสักการะที่ซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สามารถเดินทางมาได้โดยมีจุดคัดกรอง 2 จุด ที่ด้านหลังกระทรวงมหาดไทย และบริเวณท่าช้าง

เนืองแน่น! พสกนิกรนำพวงมาลัยดอกไม้สด มาถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ‘ในหลวง ร.๙’

  วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดโอกาสให้พสกนิกรนำ “พวงมาลัยดอกไม้สด” มาถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” บริเวณถนนหน้าพระลาน ซึ่งได้มีประชาชนทยอยมาอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งบางคนนั้นมารอตั้งแต่ก่อนเปิดจุดคัดกรอง ที่บริเวณถนนหน้าพระลาน ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ คือจุดที่ตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจ้าหน้าที่ได้นำแผงเหล็กมาตั้งตลอดแนวถนนหน้าพระลาน เพื่อกำหนดช่องทางเดินเท้าให้กับประชาชนที่จะเดินทางมา พร้อมกับจัดวางพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับวางพวงมาลัยดอกไม้สดที่พสกนิกรนำมาถวาย สำหรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ซุ้มแห่งนี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ รูปเดียวกับที่ประดิษฐานหน้าพระบรมโกษ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง บรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังเปิดจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีประชาชนทยอยเดินทางนำพวงมาลัยดอกไม้สดมาถวายอย่างต่อเนื่อง คุณป้าแสงจันทร์ กลันทานนท์ อายุ 64 ปี ชาวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทีมข่าวอมรินทร์ทีวี ได้เคยพูดคุยกับคุณป้าไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดโอกาสให้พสกนิกรเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ คุณป้าได้เดินทางมาด้วย หลังได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 1,319 ครั้ง และวันนี้ก็มาถึงที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อเป็นประชาชนชุดแรกที่ได้ถวายดอกไม้แด่พ่อหลวง “วันนี้ได้นำดอกบัวมาถวาย เพราะเป็นสัญลักษณ์ของดวงใจ แทนความรัก ความภักดีที่มีค่อพระองค์ […]

‘ขอเพียงได้อยู่ใกล้ๆ ก็ดีใจ’ ปชช.ยังทยอยเข้ากราบพระบรมศพ นอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง (คลิป)

เมื่อคืนวันที่ 9 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่พระบรมมหาราชวัง บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบ เจ้าหน้าที่ปิดจุดคัดกรอง ห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวง บริเวณรั้วพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนนำดอกดาวเรืองมาวาง และก้มกราบสักการะพระบรมศพจากภายนอกพระบรมมหาราชวัง คุณธกฤษณ์ กวินเมธาโชติ หนึ่งในผู้ที่มากราบพระบรมศพ เล่าว่า ได้นัดกับเพื่อนๆ หลังเลิกงานเพื่อมาถวายความอาลัย แม้ทุกคนที่มาในวันนี้จะเคยเข้ากราบพระบรมศพมาแล้วแต่ก็อยากจะมาอีก และจะน้อมนำเอาคำสอน พระราชจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่าง คุณลุงประหยัด แม้นพยัคฆ์ หนึ่งในผู้ที่มากราบพระบรมศพเช่นกัน เล่าว่า ตนมีอาชีพขับแท็กซี่ เมื่อมาถึงก็นำผ้าสีขาวมาปูและก้มลงกราบบริเวณประตูพระบรมมหาราชวัง พร้อมบอกว่าเมื่อครั้งยังเด็กเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้า ขณะที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมประชาชนที่จ.อุทัยธานี รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประชาชนนั่งรออยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อรอถ่ายภาพที่ระลึกถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สอบถามคุณลุงสุวิทย์ กับคุณป้าดรุณี ศรีเจริญ หนึ่งในผู้ที่รอถ่ายภาพ เล่าว่า ปกติตัวเองมีอาชีพค้าขายที่ตลาดคลองลัดมะยม เมื่อว่างจากการค้าก็จะมาที่ท้องสนามหลวง มารอถ่ายภาพ และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก แม้ว่าคิวจะยาวแต่ก็ไม่ย่อท้อ เพราะเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทำมาถือว่าเล็กน้อยมาก โครงการถ่ายภาพดังกล่าวนี้จะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 19 ต.ค. 60 นี้ โดยแต่ละวันจะมีการแจกบัตรคิว และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 500-600 คิวต่อวัน หากสนใจก็เข้าร่วมได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นศ.จิตรกรรม ศิลปากร รวมพลังวาดภาพในหลวง ร.๙ ชุดใหม่ นำตั้งแสดงตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง

คณะอาจารย์มอบหมายนักศึกษาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมพลังวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เปลี่ยนแทนชุดเดิมที่ติดตั้งไว้ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าช้าง ฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นภาพ 9 พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ยังส่งผลต่อความปลื้มปิติของนักศึกษาศิลปากร ในการถวายงานครั้งสุดท้าย ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิง วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม กลุ่มนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ชั้นปีที่ 3ได้ใช้เวลาวันหยุด และหลักเลิกเรียน ทำการรวมพลังกันลงมือวาดภาพที่มีคุณค่าต่อจิตใจของพสกนิกรชาวไทย นั่นคือภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ภาพ ขนาด 2 คูณ 3 เมตร แต่ละภาพแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องงานศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยเน้นป็นสีเอิร์ทโทนทั้งหมด ซึ่งแต่ละภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต่างได้นำแรงบันดาลใจจากความทรงจำที่ดีของพ่อหลวง มาถ่ายทอดผ่านปลายพู่กันและแปรงสีอย่างตั้งใจ และมุ่งมั่นเพื่อจะนำไปติดตั้งแทนแผ่นภาพชุดเก่า ที่มีความชำรุดเนื่องจากตั้งแสดงอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

กราบด้วยใจ!! โซเชียลแห่ชมชื่น ‘ชายมอมแมม’ นั่งพนมมือสักการะพระบรมศพริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้คนจำนวนมากที่เดินทางไปไหว้สักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 บริวเณท้องสนามหลวง และได้ทิ้งขยะจำนวนมหาศาลไว้เบื้องหลัง นี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ นิลฤทัย ใจทมิฬ ได้แชร์ภาพของชายแต่งการมอมแมมคนหนึ่งที่กำลังนั่งพนมมืออยู่บนทางจักรยาน บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวังเพื่อไหวสักการะพระบรมศพ พร้อมกับระบุข้อความว่า…การกระทำของชายคนนี้ เป็นการแสดงออกมาด้วยความตั้งใจจริง ต่างจากคนบางกลุ่มที่ไปตามกระแสและสร้างภาระกับปัญหาให้สังคมไว้เบื้องหลัง ที่มา – Facebook.com / นิลฤทัย ใจทมิฬ

จิตอาสาร่วมใจทำความดี ดูแลปชช.เข้ากราบสักการะพระบรมศพอย่างไม่ขาดสาย (คลิป)

บรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวี ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ ตรงบริเวณจุดพักคอยหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีประชาชนไปรอต่อแถวเพื่อเข้ากราบสักการะพระบรมศพในหลวงวรัชกาลที่๙ ตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมา จุดที่ลงไปสำรวจอยู่ตรงบริเวณฟุตปาธหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายคนที่มารอเผยว่า มารอด้วยความเต็มใจ อยากมาแสดงความจงรักภักดีซักครั้งนึงในชีวิต มีประชาชนมากันจากหลากหลายจังหวัด อย่างคณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่า จังหวัดชุมพร นำโดยนายเกียรติศักดิ์ บัวุวรรณ นายกอบต . ตำบลทุ่งค่า บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านมาก แต่ว่าหลายๆ คนยังไม่มีโอกาส นายกอบต. ก็เลยจัดโครงการฝึกอบรมดูงานพระราชกรณียกิจ และนำชาวบ้านมากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ มีทั้งนักเรียน และคุณครูในพื้นที่ก็มาร่วมด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอต่อแถวเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง อย่างคุณลุงชนะ นวลศรี เป็นจิตอาสา วัย 61 ปี ก็นำกาแฟ โอวัลติน มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารอต่อแถว เพราะประชนชนบางท่านก็มารอกันตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา บางคนยังไม่ได้ทานอะไรมาเลย จิตอาสาก็เลยนำเครื่องดื่มมาให้ทานรองท้องก่อน และคุณลุงยังเผยอีกว่า ส่วนตัวมีโอกาสได้เห็นพระองค์จริงของพระองค์ท่านด้วย ครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถพระที่นั่งผ่านตรงบริเวณถนนจักรพงษ์

keyboard_arrow_up