ป่าแดนไกล

ป่าแดนไกล ชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ และสัตว์ป่าสโลวาเกียอันเป็นเอกลักษณ์ และสัมผัสสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและการพึ่งพาอาศัยกันของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้.

keyboard_arrow_up