กฟน. แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กฟน. แจ้งปิดที่ทำการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะปิดที่ทำการทุกแห่งเนื่องในวันหยุดชดเชยโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ยกเว้นเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ(Government Center) โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต จ.นนทบุรี ที่เปิดทำการพร้อมให้บริการชำระค่าไฟฟ้าปกติระหว่างเวลา 10.00 – 17.30 น. เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยในช่วงปิดที่ทำการดังกล่าว กฟน. ยังคงให้บริการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร 1130 ที่พร้อมเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะเปิดทำการ และให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าตามปกติ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.30 – […]

กฟน. แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันพืชมงคลฯ ประจำปี 2560

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะปิดที่ทำการทุกแห่ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 และ วันพืชมงคลฯ  วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ยกเว้นเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี ที่เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00 – 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยในช่วงปิดที่ทำการดังกล่าว กฟน. ยังเปิดให้บริการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร 1130 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะเปิดทำการ และให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 และวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป […]

keyboard_arrow_up