โพลเผย! ทุจริตเป็นปัญหาเรื้อรัง-ปชช.ไม่เชื่อรัฐบาล ‘ประยุทธ’ แก้ปัญหาได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจในหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไร? กับข่าวการทุจริต ณ วันนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวทุจริตในระบบข้าราชการจำนวนมาก เช่น ทุจริตโครงการผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจตระเวณชายแดน เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต โดยได้สำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,157 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค. 61 ได้ผลสรุปดังนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กับข่าวทุจริตในระบบราชการ ณ วันนี้  อันดับ 1 คือ เป็นปัญหาใหญ่ มีมานานทุกยุคทุกสมัย สร้างความเสียหายต่อประเทศ จำนวน 44.22% อันดับ 2 ได้แก่ อยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบ รื้อระบบภาครัฐครั้งใหญ่ 28.67 % ส่วนอันดับ 3 คือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของรัฐบาล 19.00% อันดับ 4 กฎหมายอ่อนแอ มีช่องโหว่ ทำให้เกิดการทุจริต 12.67 % และอันดับ 5 สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง […]

keyboard_arrow_up