“Shell dweller” ปลาหมอติดหอยแต่รักเดียวใจเดียว แห่งทะเลสาบทะเลสาบแทนกันยีกา

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ แต่ปลาในวงศ์ปลาหมอสีนั้นสามารถจำแนกย่อยเป็นอย่างน้อย 221 สกุล มีมากกว่า 1,650 ชนิดที่มีการระบุตัวตนแล้ว และอีกว่า 2,000 – 3,000 ชนิดที่ยังไม่ได้รับการจำแนกชนิดออกมา ซึ่งก็มีทั้งปลาขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นปลาในกลุ่มนี้ ไปจนถึงปลาขนาดเล็กจิ๋วที่มาพร้อมพฤติกรรมแปลกๆ เช่นการใช้ชีวิตอยู่ในเปลือกหอย อย่างเช่นบรรดา Shell dweller หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ปลาหมอหอย ปลาหมอหอย โดยมากเป็นปลาหมอสีขนาดเล็ก ขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 2 นิ้ว (พบใหญ่ที่สุด 6 นิ้ว) จะพบอาศัยอยู่ในทะเลสาบแทนกันยีกา และมีพฤติกรรมชอบอยู่อาศัยและผสมพันธุ์วางไข่ รวมไปถึงการเลี้ยงดูลูกปลาในเปลือกหอย โดยในธรรมชาติปลากลุ่มนี้มักเลือกเปลือกหอยของหอยฝาเดียวชนิด Neothauma tanganyicense ซึ่งเป็นเปลือกหอยที่พบได้มากที่สุดในทะเลสาบแห่งนี้ แม้ปลาส่วนใหญ่จะเปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆ แต่กับปลาหมอหอย รวมถึงปลาหมอสีส่วนใหญ่แล้ว มักจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียและจงรักภักดีต่อคู่ของตัวเองอย่างมาก และเมื่อปลาหมอหอยจับคู่ผสมพันธุ์กัน พวกมันจะเลือกช่วยกันทำความสะอาดเปลือกหอยที่เลือกใช้เป็นรัง และเลือกหอยบริเวณเปลือกหอยที่มันทั้งคู่เอาไว้ใช้หลบภัย ซึ่งโดยมากจะอยู่กองรวมกันกับปลาหมอหอยคู่อื่นๆ เมื่อถึงเวลาวางไข่จะเข้าไปวางไข่อยู่ในเปลือกหอยและคอยเลี้ยงลูกอยู่ในเปลือกหอยจนลูกอายุได้ประมาณ 1 เดือนจึงออกจากเปลือกหอย ในระหว่างที่เฝ้าไข่หรือเลี้ยงลูก ปลาหมอหอยจะคอยว่ายวนเวียนอยู่บริเวณหอยที่อาศัยอยู่ ไม่ให้ปลาตัวอื่นมาใกล้ ถ้าปลาตัวไหนว่ายมาใกล้ ๆ จะทำการขับไล่ไปทันที พฤติกรรมดังกล่าวจึงเสมือนกับว่าหวงเปลือกหอยของตัวเองมาก ปลาหมอหอย มีประมาณ […]

keyboard_arrow_up