ก.วิทย์ฯหนุน ‘สตาร์ทอัพ’ จัด 2 งานใหญ่ เบิกทางสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด 2 งานใหญ่ สนับสนุน “สตาร์ทอัพ” เบิกทางสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และยกระดับขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในการเข้าถึงงานภาครัฐ จากการวิเคราะห์โอกาสของสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นใหม่ ยังพบปัญหาของโอกาสทางการตลาดโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาครัฐที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวานของตัวเอง อาทิ บิ๊กดาต้า ระบบตรวจสอบไอที เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับแชทบอท, หน่วยงานที่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจนต้องจ่ายคืนงบประมาณกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี และกลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น แต่ยังมีข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ จากการประมาณการการจัดซื้อของภาครัฐสำหรับสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นมีกว่า 50 บริษัท มูลค่าตลาดรวมประมาณ 23,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการปลดล็อกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับสตาร์ทอัพ กระทรวงฯ จึงเสนอกระบวนการประกาศรับสมัครหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งานสตาร์ทอัพ โดยหน่วยงานกำหนดโจทย์ที่ต้องการ ประการรับสมัครสตาร์ทอัพ เพื่อคัดกรองความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานต้องการ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณให้สตาร์ทอัพทดสอบตลาด และใช้งานระบบกับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยปรับปรุงหลักเกณฑ์อ้างอิงพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามที่กรรมการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อยืนยันการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ทางกระทรวงฯ ได้จัดงาน Government Procurement Transformation ครั้งแรกกับสตาร์ทอัพแฟร์ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” […]

keyboard_arrow_up