มท.1 สั่งเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการจัดคิวเข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่ชลบุรี

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดถึง สถานการณ์ที่ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีมารวมตัว ประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะไม่พอใจเรื่องการจัดคิวเข้าถวายดอกไม้จันทน์ว่า จากการตรวจสอบ เบื้องต้น พบว่า ประชาชนไม่พอใจใน 3 ประเด็น   เรื่องแรก คือเรื่อง งบประมาณ ในการบริหารจัดงาน 20 ล้านบาท ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่งบประมาณในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ แต่เป็นงบประมาณการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และพระจิตกาธาน ส่วนเรื่องที่สอง คือ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจากการตรวจสอบ ผู้ว่าฯได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้ว ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ เรื่องการจัดแถว ซึ่งตน ไม่ขอวิจารณ์เรื่องนี้ แต่ยอมรับว่าประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากเกินพื้นที่การจัดงาน ในหลายๆ จังหวัดก็มีประชาชนแน่นทุกที่ ซึ่งเป็นปัญหาลักษณะเดียวกัน จึงขอให้ทุกคนเข้าใจ พร้อมย้ำว่าไม่ควรนำมาเป็นความขัดแย้ง ขณะนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายแล้ว โดยได้เน้นย้ำให้สร้างความเข้าใจกับประชาชน

มท.แจ้ง ‘สถานประกอบการ’ ทั่วไทย ลดกิจกรรมบันเทิง ตลอดเดือนตุลาคม

กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้สถานประกอบการทุกจังหวัด ลดกิจกรรมบันเทิง ตลอดเดือนตุลาคม เพื่อให้สอดคล้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ส่วนงานกิจกรรมอื่นๆที่เตรียมการไว้ก่อนแล้ว เช่น งานมงคลสมรสยังสามารถจัดได้ตามปกติ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติของสถานบริการในช่วงเดือนตุลาคม 2560 จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการลดกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี หรือการเต้นรำ ในช่วงเดือนนี้ ตามช่วงเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน โดยกรณีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่างๆ ขอให้ชะลอไว้ก่อน ส่วนการจัดงานหรือกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว เช่น งานมงคลสมรส ยังสามารถจัดได้ตามปกติ โดยขอให้จัดในสถานที่ปิด ด้านนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงงานพระราชพิธี โดยบูรณาการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม รองรับนักท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และนักท่องเที่ยว โดยมีอาสาสมัครจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงประจำศูนย์อำนวยการร่วม ระหว่างวันที่ 6-29 ตุลาคม.

มหาดไทยสั่งทุกอำเภอทั่วไทยเตรียมสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ‘ในหลวง ร.๙’

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกอำเภอทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ จัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ ตลอดจนร่วมกันปลูก ดอกดาวเรืองสีเหลือง อันเป็นสีประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 และพระราชวงศ์จักรี เพื่อให้ทั่วประเทศอยู่ในบรรยากาศของการแสดงความอาลัย นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประสานกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์ เพื่อจัดเตรียมวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง อาทิ เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา และกระดาษสา รวมทั้งเตรียมวิทยากรสำหรับการฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์ซึ่งมี 36 แบบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบและวิธีการจัดทำดอกไม้จันทน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอ นำดอกไม้จันทน์ที่ทำเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดแห่งละ 1 ช่อ ส่งเข้ามายังส่วนกลางเพื่อใช้ในพระราชพิธีด้วย ขณะเดียวกัน ประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีส่วนร่วมกับพิธีในส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวงได้ด้วย เพื่อให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณในพระราชพิธีฯ จากกรุงเทพฯ ไปยังสถานที่ในส่วนภูมิภาค.

keyboard_arrow_up