รู้จัก ‘นมวัว’ กล่องแรกของชาวไทย จากน้ำพระราชหฤทัยของ ‘ในหลวง ร. 9’

คนในยุคนี้ส่วนใหญ่แล้วย่อมได้มีโอกาสดื่มนมกันมาตั้งแต่เด็ก แต่รู้กันหรือไม่ ว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าง ‘นมวัว’ นั้น เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง จะพาไปย้อนรอยความเป็นมาของ ‘นมกล่องแรก’ ของเมืองไทย กับแขกรับเชิญ จ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม, คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา และชมพู่ ก่อนบ่าย อาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยนั้น เริ่มจากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยื่อนประเทศเดนมาร์กในปี พ.ศ. 2503 ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการฟาร์มโคนม และทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทรงเล็งเห็นว่า อาชีพการเลี้ยงโคนม จะทำให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่ดี มีคุณค่า และเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคง เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาลและประชาชนชาวเดนมาร์ก จึงทูลเกล้าถวายโครงการเลี้ยงโคนมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตน้ำนมหยดแรกในประเทศไทยนั่นเอง โครงการเลี้ยงโคนมดังกล่าว ได้ออกมาในรูปแบบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) ภายใต้ชื่อแบรนด์ ไทย – เดนมาร์ก หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า นมวัวแดง เนื่องจากบนกล่องมีรูปคู่วัวแม่ลูกสีแดง ที่ต้องเป็นนมวัวแดงก็มาจากโคนมพันธุ์แรกที่เลี้ยงในเมืองไทยนั้น คือวัวแดง พันธุ์เร้ดเดน (Redden) ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเลี้ยงพันธุ์ขาว-ดำ หรือพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน (Holstein Friesian) […]

keyboard_arrow_up