อีกาไปคูนา! เฉลยชัด คำถามป.1 นักวิชาการทึ่ง สร้างเด็กมีจินตนาการ (คลิป)

วันที่ 19 พ.ย. 61 หลังจากเพจเฟซบุ๊ก “ครูนอกกรอบ” ได้โพสต์ภาพ และข้อความ ข้อสอบเด็กนักเรียนประถมศึกษาชั้น ป.1 ว่า เป็นคำถามที่ยากเกินไป ไม่เหมาะกับวัย อาจทำให้เด็กที่ทำไม่ได้ ท้อแท้ เครียด จนไม่อยากมาเรียน โดยหลายคน ต่างเข้ามาแสดงความเห็น เรื่องนี้กันมากมาย รวมทั้งยังสงสัยว่า คำตอบคืออะไร โจทย์ “คูนามีรู ในรูมีปู งูดูอีกา ไปที่รูปู” จากนั้นได้ตั้งคำถามว่า ใครที่ไปคูนา ระหว่าง งู ปู และอีกา ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า มองว่า คำถามดังกล่าว หากเป็นแบบฝึกหัด ข้อสอบเก็บคะแนน หรือเป็นข้อสอบปลายภาค ส่วนตัวมองว่ายากเกินไป สำหรับข้อสอบเด็ก ป.1 หากคำถามดังกล่าวเป็นข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียน ตนเองมองว่าไม่แปลก เพราะโรงเรียนอาจจะต้องการคัดกรองเด็กที่เก่ง ทำข้อสอบเชิงวิเคราะห์ได้ ซึ่งการออกข้อสอบเข้าโรงเรียน อยู่ที่ดุลยพินิจของโรงเรียนนั้น ๆ แต่ข้อสอบข้อยาก อาจจะผสมอยู่กับข้อที่ง่ายก็ได้ ขณะเดียวกันได้เกิดกระแสดราม่า […]

keyboard_arrow_up