กรมศิลปากรตรวจการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ ที่ใช้ในการเคลื่อนพระบรมศพ (คลิป)

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร เดินทางมาตรวจความคืบหน้าในการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อาคารขยายแบบ โรงงานต่อเรือเหล็ก กองโรงงาน กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปร้อยละ 80-90 แบ่งการจัดทำเป็น 2 ชุด คือชุดสำรองใช้ในการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถ ซึ่งจัดทำเสร็จแล้ว และได้ส่งมอบให้กรมสรรพาวุธใช้ในการซ้อมแล้ว ส่วนอีกหนึ่งชุดคือจริง สำหรับงานพระราชพิธีจริง คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม และจะส่งมอบให้กรมสรรพาวุธใช้ซ้อมใหญ่ และพิธีจริงในช่วงต้นเดือนตุลาคม ด้าน พลเรือโท ทินกร ตัณฑากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับเชือกที่ใช้สำหรับพระมหาพิชัยราชรถจะใช้เชือกมะนิลา เป็นเชือกที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ มีสีเหลืองอ่อนหรือสีงาช้าง มีความมันเงา เหนียว และแข็งแรง ห่อหุ้มด้วยผ้าสีแดง โดยผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำเชือกคือเจ้าหน้าที่กองโรงงานเบ็ดเตล็ด กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งปกติทำงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว มีความชำนาญ ปราณีต กรมศิลปากรจึงได้มอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือเป็นผู้จัดทำ เจ้าหน้าที่ที่จัดจำมีความตั้งใจในการทำที่จะสร้างผลงานให้ออกมาสวยงามสมพระเกียรติของพระองค์ท่าน สำหรับการซ้อมใหญ่ พลฉุดชักราชรถในพื้นที่จริง จะมีการซ้อมจริง วันที่ 21 ตุลาคม เพื่อเตรียมความพร้อมวันประกอบพระราชพิธีวันที่ 26 ตุลาคมนี้.

กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง หัวใจหลักของ ‘เครื่องกระดาษ’ พิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็ก พระบรมศพ ‘ในหลวง ร.๙’ (คลิป)

พิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พ.ค. เครื่องกระดาษประกอบพิธีประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเน้นออกแบบเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสะท้อนพระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง และแบบจำลองโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ คือ หัวใจหลักของเครื่องกระดาษในพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 ภากร ฉัตรเจริญสุข หนึ่งในทีมงานทำเครื่องกระดาษ ยอมรับว่า ความแตกต่างของพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กครั้งนี้ อยู่ที่การใช้โมเดลสถาปัตยกรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการชั่งหัวมันฯ ส่วนตัวนอกจากจะภาคภูมิใจที่ได้น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ผ่านผลงานนี้แล้ว ยังได้ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่ได้เรียนมาถอดแบบโมเดลด้วย สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พ.ค. โดยมีสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้ดูแลและออกแบบเครื่องกระดาษ ได้จำลองแบบแลนด์สเคป บ้านเลขที่ 1 และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด ขณะที่เครื่องบินทำฝนหลวง และกังหันชัยพัฒนายังเป็นเครื่องกระดาษเช่นเดิม โดยได้ประดิษฐ์ธงพุ่มเชิญพระวิญญาณ หีบฉลองพระองค์ และกระทง ให้ครบสมบูรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณีและความเชื่อของชาวจีน.

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ ‘ดอกไม้จันทน์’ พระราชทาน เปิดให้เข้าร่วมได้ทุกวันที่สนามเสือป่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันที่สนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความรู้สึกของประชาชนว่ายังรำลึกถึงอยู่มิเสื่อมคลาย โดยกิจกรรมนี้มีคณะผู้ฝึกสอนจากวิทยาลัยในวังหญิง และวิทยาลัยในวังชาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชฐานชั้นใน สอนการประดิษฐ์ดอกไม้นานาชนิด เช่น ดอกดารารัตน์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรด และพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ และยังมีความหมาย เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และหมายถึงเกียรติยศ ความกล้าหาญ ส่วนดอกชบาหนู เปรียบเสมือนความอาลัยของพสกนิกร เป็นสัญลักษณ์แทนดวงใจไทยทุกดวง ในการน้อมส่งเสด็จในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า จากนั้นจะย้ายไปยังลานพระราชวังดุสิตเวลา 17.00-20.00 น. นอกจากกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงดนตรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานความสุข […]

จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ ‘ดอกไม้จันทน์’ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) ให้จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย–ญี่ปุ่น) อาคารกีฬาเวสน์ 1 มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทางกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้ถึง 3 ล้านดอก หรือราว 6 แสนดอกต่อเดือน เพื่อใช้ในพระราชพิธีให้สมพระเกียรติ น.ส.กัญญาลักษณ์ รุ่งรัศมี นักศึกษาที่เดินทางมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เผยว่า มาฝึกงานในกรุงเทพเป็นวันสุดท้ายซึ่งตรงกับวันแรกที่มีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พอดีจึงตั้งใจมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีที่สำคัญ และพร้อมนำความรู้ไปบอกต่อเพื่อให้ทางบ้านที่ต่างจังหวัดได้ร่วมส่งดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เองเข้าร่วมพิธีด้วย นายจักรกฤษณ์ ทองอยู่ เผยว่า หลังรับทราบข่าวว่า กทม.จะเปิดสอนวิธีการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก็ตั้งใจเดินทางมากับเพื่อน โดยจะความรู้ที่ได้ไปกระจายต่อให้กับเพื่อนๆ และรู้สึกที่ได้ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้ โดยเชื่อว่าทุกคนที่มาตั้งใจทำเพื่อถวายพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สามารเดินทางมาได้ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย–ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. และหลังจากวันที่ 28 เมษายน สามารถเดินทางเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง […]

keyboard_arrow_up