ตาต่อตา ฟันต่อฟัน!! เมื่อป้ายเตือนห้ามรถย้อนศรไม่ได้ เนินสะดุดติดหนามน่าจะได้ผลกว่า

อีกหนึ่งปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบ้านเรา คงต้องยกให้เรื่องของการขับรถย้อนศร ที่คงไม่ต้องบอกว่ามีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ใช้วิธีนี้ในการอำนวยความสะดวกให้ตัวเองจนเกิดปัญหาตามอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าในบางเส้นทางจะมีป้ายเตือนห้ามอยู่ก็ตาม จนทำให้ต้องมีการนำมาตรการป้องกันอื่นๆ มาใช้ อย่างเช่นที่ตลาดศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแก่น ที่ใช้เนินสะดุดติดหนามมาขวางในเส้นทางที่มักมีการขับขี่ย้อนศรอยู่บ่อยครั้ง โดยหนามที่ติดอยู่กับเนินสะดุดนั้นจะเจาะยางของรถที่วิ่งสวนทางมาเท่านั้น แต่สำหรับรถที่วิ่งในทางสัญจรปกติจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด แม้จะเป็นไอเดียที่ดีและมีความเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก เพราะน่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหานิสัยมักง่ายของคนบางกลุ่มได้เป็นอย่างดี แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับไอเดียดังกล่าว และโต้เถียงว่าวิธีดังกล่าวเข้าข่ายการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น และมองว่าบางครั้งก็เป็นการขัดขวางการเดินทางของรถกู้ภัยที่อาจมีความจำเป็นต้องย้อนศรในเส้นทางดังกล่าว

keyboard_arrow_up