‘นักการตลาด 4.0’ ต้องรู้!! เทคโนโลยีคือโอกาส เผย 3 ปัจจัยตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้บริโภค

จีเอเบิลชี้เทคโนโลยีคือโอกาสของนักการตลาด 4.0 ใช้ให้เป็น ก้าวให้ทัน ตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล นายปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชั่น กลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิดเผยว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีผลกระทบต่อนวัตกรรมการตลาด ที่เข้าสู่การตลาดยุค 4.0 โดยมีการนำดิจิทัล (Digital) เข้ามาประยุกต์ใช้กับมาร์เก็ตติ้งที่เรียกว่า ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) หรือ มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี (Marketing Technology) ชนิดที่เรียกได้ว่า การตลาดแห่งยุคอนาคตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล แต่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้สร้างประโยชน์ ช่วยการทำการตลาดในปัจจุบัน 3 ประการ คือ Measurable, Automation และ Scalable Measurable: ช่วยให้การวัดผลในการทำการตลาดมีความชัดเจนมากขึ้น โดยสามารถติดตามมอนิเตอร์ได้ใกล้ชิดแบบเรียลไทม์ได้ว่า ยอดขายและลูกค้ามาจากช่องทางไหน มีคนเข้าเว็บไซต์กี่คน ทำให้สามารถจัดการและวางแผนเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและขยายกิจการได้แม่นยำ รวดเร็วขึ้น Automation: การตั้งค่าให้เครื่องมือทำงานได้อัตโนมัติด้วยตนเอง ส่งผลให้สามารถใช้คนน้อยลงแต่กลับได้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้น สามารถกระจายสินค้าได้มากขึ้น หากไม่มีเทคโนโลยี อาจจะต้องใช้คนจำนวนมากขึ้นถึงจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเช่นปัจจุบัน Scalable: การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้สามารถขยายกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก เนื่องจากทราบถึงต้นทุนที่วัดได้ (Measurable) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้คนที่น้อยลงแต่ให้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น (Automation) […]

จีเอเบิลแนะ ’10 เทคโนโลยี’ หนุนองค์กรสู่ ดิจิทัล เวิร์คเพลส เต็มรูปแบบ!!

จีเอเบิลแนะกุญแจสำคัญนำองค์กรก้าวสู่ ดิจิทัล เวิร์คเพลส เต็มรูปแบบ ชูหัวใจสำคัญคือ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน 10 ด้าน เชื่อมโยงการทำงานในทุกภาคส่วน เน้นเพิ่มศักยภาพบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทำงานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้ช่วยส่งเสริมการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Big Data and Analytics กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญขององค์กรที่ต้องการทำ ดิจิทัล เวิร์คเพลส (Digital Workplace) คือต้องการปรับปรุงรูปแบบการทำงานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้นเพื่อให้ทันการแข่งขันที่รวดเร็วในโลกดิจิทัล ทั้งนี้ องค์กรที่ต้องการปรับรูปแบบการทำงาน ควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งหน้าสู่ ดิจิทัล เวิร์คเพลส เพื่อให้องค์กรชับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็ว และทรงประสิทธิภาพ ดังนี้ 1. สร้างแหล่งศึกษาความรู้ (Ambient Knowledge) เนื่องจากทุกคนมีความต้องการที่จะเรียนรู้เฉพาะเรื่อง เพื่อนำไปแก้ปัญหาในการทำงาน การจัดคอร์สเทรนนิ่งที่ใช้เวลาไม่นานในองค์กร จะช่วยก่อให้เกิดศูนย์กลางความรู้ 2. เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Embedded Analytics) เพื่อช่วยให้องค์กร หรือบุคลากรตัดสินใจง่ายขึ้น […]

จีเอเบิล แนะปรับตัวสู่ดิจิทัล ‘HR’ ต้องเฟ้นหา ‘Data Scientist’ เสริมทัพองค์กรให้แข็งแกร่ง

จีเอเบิล แนะปัจจัยสำคัญในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ HR ต้องเฟ้นหา “Data Scientist” เสริมทัพให้แข็งแกร่ง ในยุค Big Data เพราะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ช่วยเพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Head of Big Data and Analytics กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2018 ตอนหนึ่งว่า ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) คือความท้าทายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ที่ต้องเฟ้นหาบุคลากรดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในหน้าที่สำคัญอย่างนักวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Scientist ควรเป็นผู้ที่เข้าใจธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ เนื่องจากการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ก่อให้เกิดข้อมูลการทำงานปริมาณมหาศาล การนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้จำเป็นต้องใช้กระบวนการใหม่ๆ เพื่อที่จะแปลงข้อมูลดิบออกมาเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความสามารถเชิงดิจิทัลมากขึ้น จะเกิดขึ้นได้จาก 4 ขั้นตอน 1. Foundational […]

keyboard_arrow_up