ทนาย “ครูปรีชา” ปัดไม่รู้ กระทรวงศึกษาธิการตั้งคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณวิชาชีพ

จากกรณีการตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ที่ 11/2561 เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 17 ราย ซึ่งเมื่อได้คณะกรรมการครบองค์ประกอบแล้วคาดว่าจะเสนอให้มีการประชุมนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมเพื่อเร่งพิจารณากรณีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วกว่า 100 ราย โดยมีกรณีของครูปรีชา ใคร่ครวญครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีผู้ต้องหาคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานในคดีหวย 30 ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมอยู่ วันที่ 9 ส.ค. 61 นายวรยุทธ บุญวงศ์ใส ทนายความของครูปรีชา ใคร่ครวญ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า จนถึงขณะนี้ครูปรีชาและตนยังไม่ทราบเรื่องการตั้งคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว และยังไม่มีการส่งหนังสือชี้แจงหรือแจ้งเตือนใดๆจากทางกระทรวงศึกษาธิการมายังครูปรีชาแต่อย่างใด ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีนั้นขณะนี้สำนักงานได้ส่งเรื่องกลับไปยังสำนักงานมัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นต้นสังกัดให้ดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ ส่วนการตั้งคณะกรรมการในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดจึงจำเป็นที่จะต้องชะลอเรื่องเอาไว้ก่อน กรณีดังกล่าวทำให้เห็นว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดใดที่ชี้ชัดว่าครูปรีชามีความผิด ส่วนที่มีการคาดเดาว่าจะมีการดำเนินการทางวินัยกับครูปรีชานั้นก็ยังเป็นเพียงการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานใดๆ ชัดเจนจึงขอให้สังคมติดตามคดีนี้จนกว่าคดีจะได้บทสรุปที่ศาลจะดีที่สุด

keyboard_arrow_up