ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้! กทพ.ขึ้นค่าบริการทางด่วน 5 บาท 2 เส้นทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2561 เป็นต้นไป กทพ. จะปรับขึ้นค่าผ่านอีก 5 บาท สำหรับทางพิเศษ 2 สายทาง คือทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) โดยจะปรับขึ้นเฉพาะในบางด่าน รวมทั้งสิ้น 14 ด่าน ซึ่งจะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางทั้ง 2 ทิศทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก แบ่งออกเป็นทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)จะปรับขึ้นคาผ่านทางรวม 3 ด่าน ประกอบด้วย 1.ด่านบางครุ-บางเมือง เฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 95 บาท 2.ด่านบางครุ-เทพารักษ์ เฉพาะรถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 75 บาท และ 3.ด่านบางครุ-บางแก้ว เฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 125 บาท ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) […]

keyboard_arrow_up