ครบ 60 ปี ‘กฟน.’ จัดมหกรรมการวิ่งสุดยิ่งใหญ่ ก้าวสู่วิถีอนาคตใจกลางมหานคร

กฟน. จัดมหกรรมการวิ่งครบรอบ 60 ปี ยิ่งใหญ่ ก้าวสู่วิถีอนาคตใจกลางมหานคร “60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro 2018” นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดมหกรรมการวิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี “60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro 2018” ยิ่งใหญ่ครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่วิถีอนาคต” ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ด้วยทัศนียภาพสวยงามโล่งสบายในเส้นทางสวยไร้เสา-สาย ของกรุงเทพฯ พร้อมร่วมทำบุญกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย ผู้ว่าการฯ เปิดเผยว่า กฟน. จัดการแข่งขันวิ่ง 60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro 2018 […]

กฟน.ครบ 60 ปี จัดงานวิ่งการกุศล 60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro (คลิป)

กฟน. ครบรอบ 60 ปี ในปี 2561 นี้ จึงได้จัดงานวิ่งการกุศล 60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนนี้ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้บริการประชาชนอย่างยาวนานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ดำเนินโครงการที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ในปี 2561 นี้ จึงได้จัดงานวิ่งการกุศล 60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนนี้ โดยมีจุดเริ่มต้นที่ “อาคารวัฒนวิภาส” สำนักงานใหญ่ใหม่ ของการไฟฟ้านครหลวง  คลองเตย ซึ่ง “อาคารวัฒนวิภาส” ดังกล่าว ทาง กฟน.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ของ กฟน. […]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานชื่ออาคาร สนง.ใหญ่ ‘วัฒนวิภาส’ ในวาระครบรอบ 60 ปี

หน่วยงานซึ่งอยู่เบื้องหลังอย่าง “การไฟฟ้านครหลวง” หรือ “กฟน.” ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย กฟน. ถือเป็นการไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 1 สิงหาคมที่กาลังจะมาถึงนี้ ถือเป็นวาระ อันสาคัญโดย กฟน. จะมีอายุครบ 60 ปี ซึ่งตลอดเวลา 60 ปี ที่ผ่านมานับได้ว่า กฟน. มีการพัฒนาทั้งระบบไฟฟ้า งานบริการ และงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro การขับเคลื่อนการสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดตัว MEA EV Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟน. ยังเป็นหน่วยงานที่มอบเสาไฟฟ้าจากการรื้อถอนเสาในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ให้แก่ กทม. และป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อปักเป็นแนวป้องกันคลื่น นอกจากภารกิจที่ กฟน. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ในวาระครบรอบ 60 ปี นี้ กฟน. ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ว่า “วัฒนวิภาส” […]

keyboard_arrow_up