โยกย้าย ขรก.มหาดไทย 31 ตำแหน่ง “ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์” นั่งพ่อเมืองลำปาง

วันนี้ (6 ส.ค.62) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 31 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. สมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง 2. ธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง 3. สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน 4. นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน 5. ประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 7. เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 8. ว่าที่ ร.ต. พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 9. […]

เมียหลวงท้องแก่สุดช้ำ จับได้คาตาผัวทหารซุกหญิงอีกคน ซ้ำถูกซ้อมน่วม ลั่นพอแล้ว ขอเลี้ยงลูกลำพัง (คลิป)

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เรื่องราวว่า ถูกสามีทำร้ายร่างกายทั้งที่ตั้งท้องแก่ใกล้คลอด โดยระบุข้อความว่า จบกันสักทีชีวิต “ยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่” โดยเล่าว่าเดินทางจากต่างจังหวัด เพื่อมาหาสามีที่รับราชการทหารในกรุงเทพฯ หลังรู้ข่าวว่าสามีประสบอุบัติเหตุ แต่กลับต้องมาพบว่าสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่น หนำซ้ำยังถูกสามีทำร้ายทั้งที่ท้องแก่ใกล้คลอด ที่สุดตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊ก เพื่อเรียกร้องการขอใช้สิทธิข้าราชการในการทำคลอดลูก นอกจากนี้ จะไม่ขออะไรจากสามีใจร้ายคนนี้อีกแล้ว และขอบคุณที่ทำให้ตาสว่างหลุดพ้นได้สักที ลูกใกล้จะคลอด จิตใจทั้งคู่ทำด้วยอะไร เป็นทหารรับราชการกันทั้งคู่ ไม่มีสามัญสำนึก นี่หรือจิตใจของชายชาติทหารไทย ล่าสุด วันที่ 18 ก.ค. 62 นางแอน (นามสมมติ) เจ้าของโพสต์ เล่าว่า เรื่องราวชีวิตคู่เริ่มเปลี่ยนไป หลังจากที่ตั้งท้องได้เพียง 2 เดือน สามีก็มาขอมีผู้หญิงอีกคน ซึ่งในตอนนั้นเสียใจ และไม่พอใจมาก จึงพยายามหาทางติดต่อผู้หญิงอีกคนของสามี แต่สามีไม่พอใจ และทำร้ายจนเจ็บตัว ตนจึงเข้าแจ้งความและตัดสินใจหนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด แต่สามีก็พยายามติดต่อไปหาและขอคืนดี โดยยืนยันว่าเลิกรากับผู้หญิงอีกคนแล้ว ตนจึงยอมใจอ่อน และให้อภัย แต่ก็ไม่ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่กรุงเทพฯ กับสามี เพราะต้องดูแลตัวเองและลูกในท้อง จนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา รู้ข่าวว่าสามีประสบอุบัติเหตุรถล้ม ตนจึงรีบนั่งรถเดินทางจากต่างจังหวัดขึ้นมาที่กรุงเทพฯ ทันที เมื่อมาถึงกรุงเทพฯ สามีกลับพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ให้ตนไปดูแล ตนเห็นผิดสังเกตจึงไปหาที่โรงพยาบาล […]

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีความว่า… มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. 2. นายอุทิศ บัวศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. 3. นายกิตติ ลิ้มพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 4. นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. […]

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ “พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม” ของข้าราชการ

เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความว่า… สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ทั้งนี้ พระราชบัญญัตินี้ ใช้ชื่อเรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” และประกาศใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ นอกจากนี้ ภายใน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ […]

ข้าราชการคืออะไร ใครบ้างที่เป็นข้าราชการ และ “ข้าราชการที่ดี” ต้องมีลักษณะอย่างไร

ตามนิยามในพจนานุกรม ศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ได้นิยามคำว่า “ข้าราชการ” เอาไว้ว่า “บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ” ความเป็นมาของคำว่า “ข้าราชการ” นั้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสรรผู้มีความรู้และความสามารถเข้ารับราชการ โดยในปัจจุบันมีการกำหนดประเภทของข้าราชการในประเทศไทยเอาไว้หลายประเภทดังนี้… 1.ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 3. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. ข้าราชการทหาร 6. ข้าราชการตำรวจ 7. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 8. ข้าราชการฝ่ายอัยการ 9. ข้าราชการรัฐสภา 10. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 11. ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 12. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 13. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 14. ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร […]

หญิงปีนศูนย์ราชการ-หวังกระโดดตึก เหตุถูกซี 9 เบี้ยว (คลิป)

ตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าตรวจสอบเหตุ คนพยายามกระโดดตึก ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พบหญิงอายุประมาณ 35-40 ปี ไม่ทราบชื่อและนามสกุล ยืนอยู่บริเวณระเบียงชั้น 2 ฝั่งด้านข้างสำนักงานจัดหางานจังหวัด กำลังตะโกนระบายปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ระบุว่า “เป็นถึงข้าราชการ ซี 9 ทำไมจึงหนีปัญหาไม่ยอมมาเคลียร์ให้จบ ๆ หากไม่ยอมมาเคลียร์ก็จะทำให้อาย” พร้อมกับเดินวนไปวนมาตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จึงพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ และกลับเข้าไปด้านใน พร้อมรับปากจะติดต่อประสานกับบุคคลที่หญิงคนดังกล่าวอยากจะพูดคุยด้วย ขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าพูดคุยกับหญิงคนดังกล่าว บริเวณด้านล่าง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉิน ก็กำลังคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ด้านล่าง โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมนาน 1 ชั่วโมงหญิงคนดังกล่าว จึงยอมปีนกลับเข้ามาด้านใน สร้างความโล่งอกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มามุงดู จากการตรวจสอบภายในสำนักงานจัดหางาน ที่หญิงคนดังกล่าวเข้าไป ก่อนจะปีนออกไปยังระเบียง ก็พบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง กระเป๋าสะพาย 1 ใบ และเอกสารซึ่งมีข้อความเขียนว่า สัญญายินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูและยินยอมจ่ายผูกพันระหว่างที่คบกัน โดยเนื้อหาในสัญญาดังกล่าวระบุคร่าว ๆ ว่า หญิงคนนี้จะเรียกค่าเลี้ยงดูและค่าใช้จ่าย จากข้าราชการคนหนึ่ง และได้นัดหมายมาเคลียร์ปัญหากัน แต่ปรากฏว่าข้าราชการคนดังกล่าวไม่ยอมมาตามนัด ฝ่ายหญิงจึงเกิดความเครียด ปีนหน้าต่างออกไปยังระเบียง เพื่อหวังจะกระโดดประชด ติดตามข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น […]

ช่างภาพผวา แชตถามสินค้าแต่ไม่เอา เจอคนขายกร่างอ้างเป็นข้าราชการ – โชว์ปืนขู่ยิงทิ้ง

จากกรณีสมาชิกเฟซบุ๊กท่านหนึ่ง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ปปส.ขอนแก่นเอาปืนมาขู่น้องในทีม เหตุผลเพราะถามราคากล้องแล้วไม่ซื้อ เราควรทำไงดี ?” พร้อมเปิดเผยข้อความการพูดคุยระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในแชตข้อความทั้งต่อว่าและโชว์ภาพปืนข่มขู่จะยิง วันที่ 7 ม.ค. 62 นายนนทวัฒน์ จันทร์โฮง อายุ 30 ปี เจ้าของโพสต์ดังกล่าว เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา  ซึ่ง น้องเอ็ม อายุ 26 ปี ทีมงานช่างภาพที่ทำงานร่วมกัน พบโพสต์ขายกล้องถ่ายรูป แบบกล้องฟิล์ม ในตลาดออนไลน์ของเฟซบุ๊ก โดยคนขายได้โพสต์ขายระบุราคา และรายละเอียดของกล้อง ว่า “กล้องถ่ายรูปใช้ฟิล์มแคนนอล ใช้การได้สองตัว ในราคา 1,000 บาท” ต่อมาน้องเอ็ม จึงสนทนาสอบถามผู้ขายผ่านทางแชต เพื่อสอบถามรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ซึ่งคนขายยืนยันว่ามีของและขายราคาดังกล่าวจริง แต่กล้องดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องซ่อมก่อน น้องเอ็มจึงตอบว่า ขอผ่าน จากนั้นปรากฏว่า คนขายมีการพูดที่ใช้วาจาในลักษณะข่มขู่ พร้อมส่งภาพที่ถืออาวุธปืนมาให้ดู ในภายหลัง น้องเอ็มจึงนำข้อความในแชตมาให้ตนอ่าน ซึ่งขณะนั้นพวกตนปรึกษากันว่า […]

อุกอาจ! บุกยิงข้าราชการ กทม. ดับหน้าบ้าน น้องเผยทอมติดพันพี่สาว ยืมเงินแต่ไม่เคยคืน

วันที่ 8 ต.ค. 61 เมื่อเวลา 05.30 น. ร.ต.อ.บุญทัน ทับทัน พนักงานสอบสวน สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในหมู่บ้านบัวทอง ซอย 23/6 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังรับแจ้ง จึงรายงานผู้บังบัญชาทราบ พร้อมประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และอาสาสมัครกู้ภัย เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ บริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุ ลักษณะบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น พบศพผู้เสียชีวิต นอนหงายอยู่บนพื้นถนนท้ายรถเก๋ง ทราบชื่อคือ นางสุภาพ มูลมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตตลิ่งชัน กทม. ตรวจสอบพบร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด เข้าที่บริเวณขมับด้านซ้าย กระสุนฝังใน นอกจากนี้ ยังพบรอยกระสุนปืนที่บริเวณด้านท้ายของรถเก๋ง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหาวัตถุกระสุน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนบ้านของผู้ตาย เล่าว่า เมื่อช่วงที่เกิดเหตุ ตนกำลังตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดประตูบ้าน ก็ได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกัน หลังจากนั้น ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนร้องให้คนช่วย ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น […]

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร หักเงินเดือน ‘ขรก.-ลูกจ้างประจำรัฐ’ ใช้หนี้ กยศ.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศจากอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหาสำคัญให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจำนวนที่กองทุน แจ้งให้ทราบแล้วนำส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้กรมบัญชีกลางโอนเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากร ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กรมสรรพากร 1 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

แฉเพิ่ม!! เพจดังเปิดรายชื่อศิษย์ ‘ครูหมี’ เบี้ยวหนี้ กยศ. เผยมีทั้งข้าราชการ-เจ้าของกิจการ

สืบเนื่องจากกรณีที่ น.ส.วิภา บานเย็น ครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกำแพงเพชร ต้องมารับภาระหนี้สินจากการไปทำการค้ำประกันให้นักเรียนกว่า 60 คน กู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ซึ่งต่อมาได้มีนายสรพงศ์ เค้ากล้า หรือ ครูหมี ครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่าตกอยู่ในที่นั่งเดียวกับครูวิภา และต้องชดใช้หนีแทนศิษย์ราว 40 คน เป็นเงินรวมกว่า 4,000,000 บาทนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ return ได้ทำการเปิดรายชื่ออดีตลูกศิษย์ครูหมีจำนวน 9 ราย ที่ยังมียอดค้างชำระ กยศ. ซึ่งทางเพจดังกล่าวระบุว่า…อย่าให้มีเฟซบุ๊คหรือหน้าที่การงานออกมาเปิดเผยให้อับอาย แค่เดือนละ 500-1,000 บาท บางคนรับราชการ บางคนมีกิจการ บางคนทำงานประจำ มันไม่คุ้ม

สั่งพักงาน 5 ตำรวจกัมพูชา หลังมีภาพ ‘แอบงีบ’ ระหว่างงาน โผล่ว่อนเน็ต

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 ที่ศาลาว่าการเกาะพิช ประเทศกัมพูชา มีการจัดพิธีรำลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซน มีกำหนดเข้าร่วมงานด้วย แต่ปรากฏว่ากลับมีการเผยแพร่ภาพตำรวจ 3 นายงีบหลับในห้องจัดงาน จนโซเชียลกัมพูชาร้อนระอุ หลังกลายเป็นข่าวดัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้ตรวจสอบที่มา ปรากฏว่าผู้ที่ถ่ายเป็นนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาเขตในจังหวัดกำปงจาม และเป็นเพื่อนกับตำรวจสามคนนี้ เจ้าตัวเล่าว่าถ่ายภาพนี้ก่อนเริ่มงาน ซึ่งนายกฯ ยังเดินทางมาไม่ถึง พอถ่ายภาพแล้วก็ส่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่ง ปรากฏว่าเพื่อนดันนำภาพไปแชร์ในกลุ่มตำรวจปราบปรามยาเสพติดทั้งหน่วย ภาพนี้ก็เลยถูกแชร์ว่อนเน็ต แม้จะเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ล่าสุด ต้นสังกัดได้สั่งพักงานตำรวจทั้งหมด 5 นาย ประกอบด้วย 3 นายที่หลับในภาพ อีกสองนายคือคนถ่ายและคนที่นำภาพไปแชร์ในโซเชียล

กรุงโซลห่วงข้าราชการทำงานหนัก! สั่งปิดคอมฯ เร็วขึ้นทุกวันศุกร์

รัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ได้ออกนโยบายใหม่ เพื่อลดชั่วโมงการทำงานของข้าราชการลง โดยการสั่งสั่งปิดคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้นทุกวันศุกร์ ซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่ประชากรมีชั่วโมงการทำงานมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยจากสถิติพบว่า เฉลี่ยแล้ว พนักงานบริษัท ทำงานปีละ 2,069 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ พบว่ามีชั่วโมงการทำงานรวมต่อปีถึง 2,739 ชั่วโมง เมื่อเป็นเช่นนี้ หน่วยงานต่างๆ จึงมีนโยบายลดเวลาการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยรัฐสภาเกาหลีใต้เพิ่งมีการผ่านกฎหมายใหม่ ให้ลดชั่วโมงทำงานสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด จากสัปดาห์ละ 68 ชั่วโมง เหลือสัปดาห์ละ 52 ชั่วโมง รัฐบาลกรุงโซลออกมาขานรับนโยบายนี้ โดยออกมาประกาศนโยบายใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเริ่มต้นวันที่ 30 มี.ค.นี้ ในที่ทำการรัฐบาล จะบังคับให้ปิดคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเวลา 20.00 น. เพื่อให้พนักงานกลับบ้าน พอเข้าเดือนเม.ย. จะเริ่มช่วงที่ 2 ให้พนักงานทุกคนปิดคอมพิวเตอร์ภายใน 19.30 น. ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สองและสี่ของเดือน หลังจากนั้น ในเดือนพ.ค. จะเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ คือให้พนักงานทุกคนปิดคอมพิวเตอร์ภายใน 19.00 น. ทุกๆ […]

‘วิษณุ’ เดินหน้า ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ต้านโกง อีก 6 เดือนติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาบัตร ปชช.

รองนายกรัฐมนตรี เปิดประชุมนานาชาติด้านการต่อต้านการทุจริตระบุ 3 ปี ออกกฎหมายต้านทุจริต เผยจากนี้ 6 เดือนหน่วยงานราชการจะไม่ขอเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ลดคอร์รัปชัน วันที่ 19 มี.ค.61 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมนานาชาติด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกล่าวว่า รัฐบาลแสดงเจตนาชัดเจนในการ ปราบปรามการทุจริต ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมา มีการออกกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงการออกกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต เพื่อให้คดีทุจริตได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว สามารถพิจารณาลับหลังจำเลยได้ และสิ้นสุดเพียงชั้นอุทธรณ์ ทั้งนี้เห็นว่าสาเหตุของการทุจริตเกิดจากการให้บริการที่ล่าช้าของข้าราชการ ซึ่งนักลงทุนต้องการความรวดเร็ว ทำให้ยอมติดสินบนรัฐบาลจึงออก พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการอนุญาตของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยหน่วยราชการต้องออกคู่มือระบุระยะเวลาการติดต่อราชการ ซึ่งมาตรการดังกล่าว แม้จะไม่ทำให้การทุจริตหมดไป แต่ก็ทำให้การทุจริตลดลง ล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศวาระสำคัญ คือ รัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง มาตรฐานเดียวกัน หลังจากนี้ 6 เดือน หน่วยงานราชการจะไม่เรียกเอกสาร ไม่เรียกดูสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงในระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดการคอร์รัปชันได้ นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ไทยเคยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 46 ของประเทศที่มีความยากง่ายในการลงทุน […]

ทิชา ณ นคร โพสต์จวก ขรก. โกงเงินคนจน ชี้ทำงานกับกลุ่มคนเปราะบาง แต่ไร้จิตสำนึก

จากกรณีที่ น.ส.ปนิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการ คสช. จากการที่ถูกผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ สั่งให้ปลอมแปลงเอกสารทางราชการในการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการปลอมลายมือชื่อผู้ที่ได้รับเงินไปรวมกว่า 2,000 ราย คิดเป็นงบประมาณกว่า 6,900,000 บาท จนนำไปสู่การขยายผลการตรวจสอบไปยังจังหวัดอื่นๆ ล่าสุด นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์กรณีการโกงเงินคนจนดังกล่าวโดยระบุว่า…ข้าราชการ (จำนวนหนึ่ง) ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โกงเงิน คนจน ผู้ติดเชื้อ โดยความจริงนี้เริ่มจาก การเปิดโปงของนักศึกษาฝึกงาน ที่ไม่มีตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ในการตรวจสอบใดๆ ขณะที่ผู้มีตำแหน่ง มีหน้าที่ ตั้งแต่ …ระดับผู้ตรวจ รองอธิบดี อธิบดี ปลัด สตง. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ ฯลฯ ไม่รู้ ไม่ชี้ ไม่มี ไม่ทราบ ไม่พบรายงาน แต่ความจริง คือ ขณะนี้พบการโกงโดยทีมข้าราชการกระทรวง […]

เด็กหญิงแห่งทุ่งใหญ่! ‘หัวหน้าวิเชียร’ ช่วยทำคลอดสาวท้องแก่ระหว่างไปให้ปากคำคดีเสือดำ

วันที่ 12 มี.ค.61 จากกรณีเฟซบุ๊ก “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” โพสต์ข้อความพร้อมภาพ เหตุการณ์ นายวิเชียร ชิณวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอด ขณะเดินทางไปให้ปากคำต่อพนักงาน สอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ตามที่มีหมายเรียก โดยข้อความระบุว่า นาทีระทึก!! เรื่องเล่าจากทุ่งใหญ่ฯ ตะวันตก เช้านี้ 12 มีนาคม 2560 หัวหน้าวิเชียร ชิณวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และเจ้าหน้าที่หน่วยพญาฯ พญาเสือ ระหว่างเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ตามที่มีหมายเรียก โดยเส้นทางระยะทาง 80 กว่า กิโลเมตร เส้นทางทุรกันดาร เจ้าหน้าที่ ได้พบชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ สองสามีภรรยา ขับรถยนต์เก่า ได้โบกรถคณะเจ้าหน้าที่และขอให้เจ้าหน้าที่นำเมียท้องแก่ ชื่อนางสาวมยุรี รัตนบริสุทธิ์ อายุ 24 ปี ภูมิลำเนา 36/10 ม.4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี […]

‘บิ๊กฉัตร’ ยกย่อง ‘น้องแบม’ น.ศ.แฉขบวนการโกงเงินคนจน สั่งมหา’ลัย ดูแลความปลอดภัย

วันที่ 6 มี.ค.61 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากไร้ ว่าขณะนี้ทางกระทรวงฯ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ได้ส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอด เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องนี้เป็นไปอย่างรอบคอบ และนำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมายืนยันเปรียบเทียบข้อมูลกัน ซึ่งข้อมูลของ ป.ป.ท.และของ พม.ยังไม่ตรงกัน เนื่องจาก ป.ป.ท. งานตรวจพบทุจริตอุดหนุนในส่วนของศูนย์คนไร้ที่พึ่งและนิคมสร้างตนเองมีจำนวน 16 แห่ง และที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจทุจริต 22 แห่ง แต่ พม.รายงานจำนวนน้อยกว่า จึงต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูล อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานความคืบหน้าการตรวจสอบต่อไป สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องทราบว่าได้ปรับย้ายตำแหน่งแล้วประมาณ 4 – 5 ราย ส่วนกรณีที่ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้นั้น รองนายกรัฐมนตรี เห็นว่าเป็นเรื่องน่ายกย่องและต้องได้รับการคุ้มครอง หากมีโอกาสจะเชิญนักศึกษาคนดังกล่าวมาพบและพูดคุยที่ พม.เพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคม อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยควรให้การดูแลนักศึกษาคนดังกล่าวด้วย

อั่งเปาเป็นเหตุ! นายกตู่ ย้ำ ขรก.ต้องประพฤติตนให้เหมาะสม อย่าทำลายภาพลักษณ์องค์กร

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.40 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณี การเผยแพร่คลิปภาพที่มีตำรวจเข้าแถวรับซองอั่งเปาว่า ได้สั่งการไปแล้ว ให้ตรวจสอบ หากพบกระทำความผิดต้องดำเนินการลงโทษ หากไม่เป็นการกระทำความผิดต้องลงโทษทางวินัย พร้อมกล่าวเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกส่วนราชการ ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมอย่าทำลายภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายส่วนบุคคล จึงแก้ไขที่ตัวบุคคล  

‘บิ๊กตู่’ ประชุม กนช.นัดแรก ถกแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นครั้งแรก หลังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงองค์ประกอบ กนช. และโอนย้ายข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ วันที่ 2 ก.พ.61 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงองค์ประกอบ กนช. และออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ มาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีหน้าที่ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560 – 2579 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำในสภาวะวิกฤติ รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผล บูรณาการแผนแม่บท และแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุม ว่าสืบเนื่องจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ และมีหน้าที่บูรณาการเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายกระทรวงด้วยกัน เพื่อจะทำให้บังเกิดผลทั้งในระยะสั้น […]

keyboard_arrow_up