เพจ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย แจงปมกำหนดค่าสี ‘ธงชาติ’ ชี้เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สืบเนื่องจากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวของการกำหนดค่าสีของธงชาติไทยเสียใหม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้น มีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เพจเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ได้โพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นดังกล่าว โดยเปิดเผยเรื่องดังกล่าเป็นเพียงการกำหนดค่าสีให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลเท่านั้น  และเพื่อเป็นการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่จะต้องทำธงชาติไทย ให้สามารถทำได้ตรงตามมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใชช่การกำหนดค่าสีใหม่อย่างที่หลายคนเข้าใจ ในความตอนหนึ่ง เพจเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ได้อธิบายดังนี้…ขอสรุปสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ครับ … รัฐบาลได้กำหนดค่ามาตรฐานสีธงชาติไทยเพื่อให้มีค่ามาตรฐานที่สามารถรับรู้ได้ที่เป็นหน่วยสากล และทุกประเทศยอมรับ ไม่ใช่ใช้เพียงคำพูดในการระบุค่าสีเช่น “สีน้ำเงินแก่” “สีขาบ” “สีแดง” เพราะผู้ผลิตธงก็ไม่ทราบว่าน้ำเงินแก่แค่ไหน? แก่มากแก่น้อยอย่างไร? และยิ่งถ้าต้องอธิบายให้ต่างชาติที่จำเป็นต้องทำธงชาติไทยเพื่อใช้ประดับสำหรับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ หรือระดับนานาชาติยิ่งลำบากใหญ่ เพราะแต่เดิมประเทศไทยไม่มีรหัสค่าสี (Code)ให้เขารับรู้เพื่อจัดทำธงชาติไทย … และการกำหนดค่ามาตรฐานสีธงชาตินี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยามในพระราชบัญญัติธง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ … (พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติธงที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่มีการระบุค่ามาตรฐานสีธงชาติไทยแต่อย่างใด มีเพียงการระบุในเรื่องของโทษต่อความผิดในการใช้ธงชาติไทยซึ่งสัมพันธ์กับการประกาศเรื่องระเบียบการใช้ การชัก […]

เปิด 39 อาชีพที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำ หลังเกิดกระแสฮุบกิจการที่มหาชัย

กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เมื่อมีกระแสข่าวการเข้ายึดกิจการและอาชีพของคนไทยในพื้นที่ตําบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยประกอบอาชีพช่างตัดผม ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ และเปิดไปรษณีย์ส่งของ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับหลายฝ่ายในอย่างมาก อย่างไรก็ตาม จากกระแสข่าวดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบข้อมูลไปเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้มีการเปิดเผยถึงอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ตามที่มีการกำหนดในไว้บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 ซึ่งประกอบด้วย 39 อาชีพดังต่อไปนี้ 1. งานกรรมกร 2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม 3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น 4. งานแกะสลักไม้ 5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 6. งานขายของหน้าร้าน 7. งานขายทอดตลาด 8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว 9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย 11. งานทอผ้าด้วยมือ […]

อยากรู้อนาคตไม่ต้องดูดวง!? ส่อง ‘ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี’ ที่กำหนดว่า ‘คนไทย’ จะเดินไปทางไหน

หลังจากถูกเก็บเงียบเป็นความลับขั้นสุดยอดมานานกว่า 2 ปี ในที่สุดรัฐบาลได้เปิดเผยร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ออกสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ผ่านทางเว็บไซต์ nesdb.go.th ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารจำนวน 124 หน้า โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จากข้อมูลพบว่า เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยความสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้นอยู่ที่การบังคับรัฐบาลและหน่วยงานในอนาคตต่อไปอีก 20 ปีให้ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นจะมีโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา อีกทั้งผู้ที่จะมายกร่างดังกล่าวนั้นจะคือ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีมีการแต่งตั้งมาแล้ว 29 คน จากโควต้าทั้งหมด 35 คน อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศไปจนถึงอนาคตในอีก […]

keyboard_arrow_up