รองผอ.รพ. “อภัยภูเบศร” เห็นด้วยให้มี พ.ร.บ.กัญชา ชี้มีสรรพคุณยา ช่วยพัฒนาชาติได้

วันนี้ 26 ก.ย.61 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด การพิจารณาเนื้อหาการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 เพื่อใช้ทางการแพทย์เท่านั้น โดย ล่าสุดเตรียมล่ารายชื่อเสนอร่างกฎหมายตามเนื้อหา ให้เสร็จในสัปดาห์นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยอีกจำนวนมาก ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้บุกเบิกและพัฒนาวงการสมุนไพรไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า “ เป็นสิ่งที่โชคดี ที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีความพยายาม ที่จะถอดกัญชาออกจากยาเสพติด ซึ่งเรื่องของกัญชาเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ไม่น่าทันเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด แต่ก็มีความพยายามของ สนช.กลุ่มหนึ่ง ซึ่งขอบคุณอย่างมาก ที่จะเข้าชื่อกัน เพื่อเสนอกฏหมายเล็ก ๆ เป็น พ.ร.บ.กัญชาโดยเฉพาะ กัญชาเพื่อการแพทย์ เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมรอคอย ภญ.ดร.สุภาพร ยังบอกอีกว่า ในฐานะคนที่ทำงานด้านสมุนไพร ก็รอเสมอว่า เมื่อไรที่ประเทศไทย จะมียาดี ๆ เราผลิตสารเคมีแต่ไม่มีโรงงานผลิตสารเคมี แต่เรามีพืชที่ผลิตสารเคมีเก่ง ๆ เสมือนโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเราใช้อย่างเหมาะสม เราจะประหยัดค่ายาไปมากมายมหาศาล ซึ่งก็เป็นความหวังว่า ถ้าเกิดว่า พ.ร.บ.กัญชาออกมา […]

ความหวังใหม่ของผู้ป่วย! ครม.ไฟเขียว ปลูก “กัญชา” ทำผลิตภัณฑ์ – วิจัยการแพทย์กับคนได้

วันที่ 16 พ.ค. 61 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีมติเห็นชอบโดยร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 3 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีการเสนอแก้ไขสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีหน้าที่และอำนาจกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท และแบ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น 4 ประเภท กำหนดการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือประกาศ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การผ่านร่างกฎหมายนี้เป็นประเด็นสำคัญที่มีการจับตา เนื่องจากกัญชา ซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท 5 จากที่เคยมีการอนุญาตให้สามารถปลูก สกัด และทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ยกเว้นการเสพ ทำให้ไม่สามารถวิจัยในคนได้ เมื่อ ครม.ผ่านร่างกฎหมายนี้ ก็จะทำให้สามารถศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในคนได้ นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาและควบคุมยาเสพติด โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ส.อาจกำหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด  

keyboard_arrow_up