กสทช.ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ‘เสาส่งสัญญาณมือถือ’ ไม่กระทบสุขภาพ

เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของสังคม เกี่ยวกับความหวาดระแวงในการทำงานของเสาส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์มือถือ ทางสำนักงาน กสทช. จึงได้มีการจัดกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีการจัดงานทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก่อนหน้านี้งานได้เกิดขึ้นแล้วถึง 25 จังหวัด  อาทิ จังหวัดลำพูน จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย จะได้ลดความวิตกกังวลว่าเสาสัญญาณต่างๆ เหล่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชน โดยต้องการชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน ล่าสุด ทาง กสทช. ได้มีการจัดงานชี้แจงกับพี่น้องประชาชนกว่า 300 คน มีทั้งภาครัฐ เอกชน ส่วนการปกครองท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีวิทยากรจากทาง กสทช., วิทยากรจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่สังคมสงสัย เกี่ยวกับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่, การขออนุญาตติดตั้งและเปิดใช้งานสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของระดับความแรงของคลื่นวิทยุในประเทศไทยเทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้คลายความวิตกกังวล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากสายอากาศบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือในอากาศนั้น มีระดับความแรงที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสากลที่ใช้กันมาในหลายประเทศทั่วโลก ยืนยันด้วยผลทดสอบและผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สากลและองค์กรอนามัยโลก ที่ได้ระบุเอาไว้ว่า คลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมากระดับนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ช่วยยืนยันอีกเสียงว่า […]

กสทช. เผย NEW TV ช่องเดียวที่ไม่จ่ายเงินค่าประมูลทีวิดิจิตอล งวดที่ 4/2

เลขาธิการ กสทช. เผย NEW TV ช่องเดียวที่ไม่จ่ายเงินค่าประมูลทีวิดิจิตอล งวดที่ 4/2 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 เตรียมเสนอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ส่วนช่องอื่นจ่ายครบ ตามเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ รวมเงินที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 2,813.24 ล้านบาท นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (8 ส.ค. 2562) เป็นวันครบกำหนดชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 4/2 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด พบว่า มีเพียงบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ช่อง NEW TV ช่องเดียวที่ไม่มาชำระ สำนักงาน กสทช. จึงเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเยียวยาฯ ที่แต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้า […]

กสทช. สรุปการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 7 ช่อง รวมค่าชดเชย 2,932.68 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. สรุปการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รวมจำนวน 7 ช่อง ดังนี้ 1. บริษัท สปริง 26 จำกัด (หมายเลขช่อง 26 หรือช่อง NOW เดิม) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 ส.ค. 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4จำนวน 890,834,580.43 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 215,070,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 675,764,580.43 บาท 2. บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (หมายเลขช่อง 19 […]

‘วอยซ์ ทีวี’ ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง ระงับคำสั่งจอดำ-เตรียมเรียกค่าเสียหาย

วันนี้ (14ก.พ.62) เวลา 8.00 น. นายประทีป คงสิบ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ช่อง 21 พร้อมด้วยฝ่ายกฏหมาย เดินทางไปยังศาลปกครอง ยื่นฟ้องระงับคำสั่งฉุกเฉินให้สถานีฯ กลับมาออกอากาศได้ หลัง กสทช. พักใบอนุญาตทั้งช่อง 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ โดยให้เหตุผลว่ามีการออกอากาศรายการที่ขัดกับหลักกฏหมาย กระทบความมั่นคงของรัฐ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ระบุว่า มี 3 ประเด็นที่ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฯ คือ การปิดสถานีสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ, และเมื่อมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญสื่อควรได้ทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลหลายด้านแก่ประชาชน, และมั่นใจว่าวอยซ์ทีวีมีการนำเสนอเนื้อหาเป็นไปตามพ.ร.บ.กสทช. ทั้งนี้มองว่า วอยซ์ทีวี ได้รับการปฏิบัติด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมเพราะมีการใช้ประกาศคำสั่งของคสช. 2 ฉบับที่มีการจำกัดการรายงานข้อมูลข่าวสาร ที่ผ่านมาสถานีฯถูกเรียกชี้แจงการทำงานในฐานะสื่อมวลชนตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีการรัฐประหารปี 2557 ทั้งที่สถานีฯทำรายการเชิงวิเคราะห์ข่าวมาตั้งแต่ปี 2552 แล้ว ดังนั้นจึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกคำสั่งของ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 เพราะหัวหน้า คสช.ที่เป็นผู้ออกคำสั่งขณะนี้ได้เข้าสู่การเลือกตั้งแล้ว การสั่งปิดสถานีฯ 15 […]

ปรับตัวเข้ายุคออนไลน์! กสทช.ร่อนหนังสือแจ้งสิทธิ์คนจน 4 แสนครัวเรือน ใช้เน็ตบ้านฟรี 3 ปี

สำนักงาน กสทช. ขานรับนโยบายรัฐบาลแจ้งสิทธิ์ใช้ “อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี” แก่ผู้มีรายได้น้อยกว่า 401,463 ครัวเรือน ครอบคลุมประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน เริ่ม 1 พ.ค.นี้ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเจริญสู่ชนบท ซึ่งเป็นโครงการแรกที่สำนักงาน กสทช. จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พ.ค. 2562 ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนที่สำนักงาน กสทช. รับผิดชอบ 3,920 หมู่บ้าน จำนวน 607,966 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรในพื้นที่ชายขอบจำนวน 1,823,898 คน และมีหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทอีก 15,732 หมู่บ้านที่จะทยอยลงนามในสัญญาปีนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า โครงการนี้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 3,920 […]

อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดท็อบ 10 เรตติ้งทีวีดิจิทัล เดือน พ.ย. 61

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเดือน พ.ย. 2561 พบว่า ช่องรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด (เรตติ้ง) 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ช่อง 7HD เรตติ้ง 1.720 อันดับ 2 ช่อง 3HD เรตติ้ง 1.127 อันดับ 3 ข่อง MONO29 เรตติ้ง 0.858 อันดับ 4 ช่อง Workpoint TV เรตติ้ง 0.770 อันดับ 5 ช่อง ONE HD เรตติ้ง 0.549 อันดับ 6 ช่อง 8 […]

กสทช. เผย DTN ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 1800 MHz งวดที่ 1 จำนวน 6,693.38 ล้านบาทแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (19 พ.ย. 2561) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ช่วงความถี่ 1745-1750 MHz คู่กับ 1840-1845 MHz ในราคาประมูลสูงสุด 12,511 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 มาชำระเพิ่มอีก 4,193.385 ล้านบาท ซึ่งรวมกับที่ก่อนหน้านี้บริษัท ได้วางหลักประกันไว้ 2,500 ล้านบาท รวมเป็นเงินค่าประมูลงวดที่ 1 ที่ชำระรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,693.385 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มามอบให้สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลแล้ว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป นายฐากร กล่าวว่า เมื่อ […]

อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดอันดับท็อปเทน เรตติ้งทีวีดิจิตอลประจำเดือน ก.ย.

สำนักงาน กสทช. รายงานเรตติ้งทีวีดิจิตอลและสภาพตลาดวิทยุคลื่นหลักระบบเอฟเอ็ม เดือน ก.ย. 61 พบช่อง 7HD ยังครองอันดับหนึ่งตามด้วยช่อง 3HD อันดับ 3 ช่อง MONO29 ส่วนวิทยุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบมีคนไทยอายุตั้งแต่ 12 ปี รับฟังเพิ่มขึ้นจากเดือน. ส.ค. 61 ประมาณร้อยละ 2.2 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เดือน ก.ย. 2561 พบว่า ช่องรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด (เรตติ้ง) 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ช่อง 7HD เรตติ้ง 1.866 อันดับ 2 ช่อง 3HD เรตติ้ง 1.309 […]

ดีแทคยื่นซองประมูลคลื่น 900 MHz แล้ว นัดเคาะราคา 28 ตุลาคมนี้

เลขาธิการ กสทช. เผยดีแทคยื่นซองประมูลคลื่น 900 MHz แล้ว นัดเคาะราคา 28 ตุลาคมนี้ โดยราคาเริ่มต้นของการประมูลเป็นจำนวนเงิน 37,988 ล้านบาท จะมีการเคาะราคา 2 ครั้ง  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ได้ยื่นเอกสารเข้าร่วมการประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ต่อสำนักงาน กสทช. โดยได้มีการวางหลักประกันจำนวน 1,900 ล้านบาท และจะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 28 ต.ค. นี้ โดยราคาเริ่มต้นของการประมูลเป็นจำนวนเงิน 37,988 ล้านบาท จะมีการเคาะราคา 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการเคาะยืนยันราคาเริ่มต้นการประมูล และการเคาะครั้งที่ 2 จะเป็นการเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 76 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเงินเข้ารัฐได้ประมาณ 4 […]

กสทช.เผยรายได้ประมูลคลื่นฯ ปี 55-61 รวม 3.2 แสนล้าน จ่อเคาะประมูลคลื่น 900 MHz ใหม่

ก่อนเคาะประมูลคลื่น 900 MHz ใหม่ ในวันที่ 20 ต.ค. นี้ สำนักงาน กสทช. เผยรายได้ที่เกิดจากการประมูลคลื่นความถี่ ตั้งแต่ปี 55-61 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,333 ล้านบาท และการลงทุนของผู้ประกอบการโทรคมนาคมตั้งแต่ปี 55-60 สูงถึง 461,403.50 ล้านบาท นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ก่อนเคาะประมูลคลื่น 900 MHz ใหม่ในวันที่ 20 ต.ค. นี้ สำนักงาน กสทช. เผยรายได้ที่เกิดจากการประมูลคลื่นตั้งแต่ปี 2555-2561 ในย่านความถี่ 2100 MHz 1800 MHz 900 MHz และ 1800 MHz ครั้งล่าสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,333 ล้านบาท สำหรับงบลงทุนของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นของผู้ประการโทรคมนาคม […]

แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ รับมอบใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz

กสทช. ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ให้กับ AWN มีระยะเวลาอนุญาต 24 ก.ย. 61 ถึง 15 ก.ย. 76 หลังชำระให้สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการประมูลเรียบร้อย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย. สำนักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และเพิ่มการอนุญาตบริการในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz ในราคาประมูลสูงสุด 12,511 […]

กสทช. เตือนลูกค้า ‘ดีแทค’ ระวังซิมดับ ด้านผู้ให้บริการยันมากกว่า 99% ไม่มีปัญหา

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เผยแแพร่ประกาศเมื่อเวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา แจ้งเตือนลูกค้า บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่ใช้โทรศัพท์มือถือบนคลื่นความถี่ 850 MHz ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 ก.ย.นี้ ให้รีบย้ายไปใช้บริการบนคลื่นความถี่อื่นในค่ายเดิม หรือโอนย้ายค่าย ภายในวันที่ 15 ก.ย.2561 เพื่อให้สามารถใช้บริการเบอร์เดิมได้ต่อเนื่อง หากไม่ดำเนินการภายในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 15 ก.ย.นี้ จะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ ซิมจะดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ ดีแทค ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก dtac โดยยืนยันว่า…ลูกค้ามากกว่า 99% ซิมไม่ดับ แน่นอน!!

กสทช.เสียงแตก! ปมอนุญาตใช้คำหยาบผ่านตัวละครทีวี

วันนี้ (4 พ.ค. 61) ที่สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะมีการแถลงความชัดเจนกรณีการใช้คำหยาบ ผ่านตัวละครทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง หลังถูกผู้ชมท้วงติงไปว่า คำด่า นี้เหมาะสมหรือไม่ โดยมีพลโท พีระพงษ์ มานะกิจ ในฐานะ ประธานอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กสทช. เป็นผู้แถลงต่อสื่อมวลชน หลังจากผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ได้โพสต์เฟชบุ๊ก นำคำชี้แจงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มาเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก กรณีการใช้คำหยาบของรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ผ่านละคร ในช่วงเวลา ประเภท “ท.ทุกวัย” ได้ ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ว่าทำไมถึงอนุญาตให้ใช้คำด่าออกอากาศได้ พร้อมได้ทำหนังสือชี้แจงต่อผู้ร้องว่า หลังจากได้รับร้องเรียน ทางกสทช.ได้พิจารณาพร้อมเชิญตัวแทนเจ้าของช่องมาชี้แจงแล้วพบว่า มีคำพูดตามที่ร้องเรียนจริง จึงได้ตักเตือนเจ้าของช่องให้ระวังการใช้คำพูด ซึ่งเอกสารที่ชี้แจงผู้ร้องได้ระบุชัดเจนว่า ได้ตักเตือนช่องและให้จัดเรทละครที่มีเนื้อหารุนแรงไม่ให้อยู่ในกลุ่มผู้รับชมทั่วไป หรือ “ท” ซึ่งกสทช.พิจารณาจากบริบทภาพรวมของละครเรื่องนี้ ทั้งนี้ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ได้ให้สัมภาษณ์กับช่องอมรินทร์ทีวีว่า การชี้แจงของกสทช. อาจไม่ตรงกัน […]

“กูรู” คาด ทรู ตั้งระบบพลาด ทำข้อมูลลูกค้ารั่ว – กสทช. ถกค่ายมือถือดัดหลัง SMS ดูดเงิน (คลิป)

จากกรณีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ pantip.com เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ นาย Niall Merrigan นักวิจัยด้านความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบ พบว่าบริษัททรูได้เปิดเผยข้อมูลสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า ที่ใช้งานเครือข่าย True ลงในเว็บไซต์จัดเก็บข้อมูล อเมซอน เอส-ทรี โดยไม่มีการเข้ารหัสป้องกัน ซึ่งทำให้มีผู้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งต่อมาไอทรูมาร์ทชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า เกิดขึ้นจากการแฮกข้อมูลลูกค้าที่ได้ซื้อมือถือ พร้อมแพคเกจ บริการทรูมูฟ เอช โดยมีการลงทะเบียนซิมผ่านช่องทางไอทรูมาร์ท วันนี้ (17 เม.ย.) ทีมข่าวเดินทางมาพูดคุยกับ นายนฤดม รุ่งศิริวงศ์ กรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่งคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร เปิดเผยว่า บริการของเว็บไซต์อเมซอนมีหลากหลายบริการ ในส่วนที่บริษัททรูได้เปิดใช้ จะเป็นในส่วนบริการ S3 ซึ่งเป็นบริการชุดหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับโดเมนที่สามารถตั้งชื่อได้เอง โดยเลือกโซนทวีปของผู้รับบริการ ทั้งนี้โดเมนนี้จะสามารถเห็นได้บนอินเตอร์เน็ต แต่การตั้งค่าปกติของ S3 จะไม่มีการเปิดให้เห็นข้อมูลด้านใน แต่หากผู้ใช้บริการต้องการเปิดให้เป็นสาธารณะก็สามารถตั้งค่าเองได้ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ใช้บริการ S3 ส่วนใหญ่มักจะไม่เปิดข้อมูลให้เป็นสาธารณะ เว้นแต่กรณีที่เป็นเอกสารมัลติมีเดียที่ผู้ใช้บริการต้องการเผยแพร่เอง อย่างไรก็ตาม ทางอเมซอนมักไม่แนะนำให้ผู้ใช้งานเปิดข้อมูลเป็นสาธารณะ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จึงจะใช้วิธีการนำชื่อโดเมนและ URL แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างบน S3 มาจับคู่กัน เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วน ส่วนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ที่ทางบริษัททรูออกมาชี้แจงว่าเกิดจากการถูกแฮกข้อมูลนั้น นายนฤดม […]

บิ๊กอินเตอร์ลิงค์ รับไม่กระทบ!! ‘กสทช.’ เบรค ประมูลเน็ตชายขอบ เหตุ ‘ดีอี’ ทวงคืน

“กสทช.” เบรค ประมูลเน็ตชายขอบ เหตุ “ดีอี” ทวงคืน ขณะที่ บิ๊กอินเตอร์ลิ้งค์ รับไม่กระทบบริษัท แฉ “ทีโอที” ขอติดตั้งเอง เผย “ดีอี” เตรียมแก้สัญญาติดตั้งอุปกรณ์ลดลง คาดมูลค่าโครงการลดเหลือไม่เกิน 1,000 ล้านบาท นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม มีมติให้ชะลอการประมูลการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐจำนวน 15,733 หมู่บ้าน เนื่องจากที่ประชุมบอร์ด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีมติให้กระทรวงดีอีดำเนินการการติดตั้งเอง โดยนำงบประมาณที่เหลือจากการติดตั้งโครงการในระยะแรก 24,700 หมู่บ้าน ที่มีงบประมาณเหลือ 2,655 ล้านบาท มาดำเนินการ โดยกระทรวงดีอีจะใช้งบประมาณจากเงินที่เหลือ 2,440 ล้านบาท ไปทำการติดตั้งระหว่างเดือนมี.ค.-ธ.ค.2561 เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการดำเนินการของกระทรวงดีอี สำหรับงบประมาณในการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี รวมถึงการขยาย โครงข่ายไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ที่ กสทช.ติดตั้งไปแล้วจำนวน […]

‘โชคชัย’ ตั้งเป้าขยับอันดับ ‘อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34’ สู่ Top 6 ขนทัพรายการใหม่ ซีรี่ส์ดังลงจอโกยเรทติ้ง

“อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34” ตั้งเป้าขยับสู่ Top 6 ขนทัพรายการใหม่ ซีรี่ส์ดังลงจอโกยเรทติ้ง เตรียมเทงบ 50 ล้าน รุกช่องทางออนไลน์เดินหน้าจับมือพันธมิตร คุณโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด กล่าวถึงภาพรวม “อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34” ว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ถือว่าดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่องอมรินทร์ทีวี สามารถรักษาอันดับที่ 7 ได้อย่างมั่นคง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต่อว่า ในปี 2561 ทางช่องอมรินทร์ทีวีตั้งเป้าขยับอันดับขึ้นสู่ Top 6 ด้วยการนำเสนอรายการใหม่ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 1. กลุ่มสปอร์ต ล่าสุดได้เปิดตัวรายการรายการใหม่ “ศึกช้างมวยไทย Real Hero” […]

คนไทยเฮ! ดูฟรีบอลโลก 2018 เอกชนลงขัน 1,400 ล้าน อมรินทร์ทีวี34-TNN24-RS8 ถ่ายทอดสด

จากกรณีที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. วางกฏเหล็กว่า ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย เป็นหนึ่งในเจ็ดกีฬาที่ต้องออกอากาศทางช่องฟรีทีวี ไม่สามารถออกอากาศในระบบบอกรับสมาชิกได้ ทำให้ภาคเอกชนเป็นกังวลว่าจะประสบปัญหาขาดทุน โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การประสานงานดึงภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุน แทนการใช้งบประมาณของรัฐบาล ล่าสุด ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า ทางรัฐบาลได้ภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ 7 ราย เข้าให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะจัดฟาดแข้งกันในช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้ สำหรับ 7 บริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนรายละ 200 ล้านบาท เป็นค่าลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย 1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 2. กลุ่มบริษัทในเครือคิง พาวเวอร์ 3.กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF 4.บริษัท ระบบชนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS 5.บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท กัลฟ์ อิเลคทริก […]

กฟน. พบประชาชน ร่วมบูรณาการเดินหน้ารื้อสายสื่อสาร-เสาไฟฟ้า ถนนสุขุมวิท

นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ พร้อมด้วย นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ กสทช. และผู้ประกอบการสายสื่อสาร

keyboard_arrow_up