Spotlight Exclusive

จริงหรือไม่? ค่าเงินบาทอาจอ่อนค่าถึง 40 บาทต่อดอลลาร์ | Spotlight | 11 ต.ค. 65 | AMARIN TVHD34

11 ต.ค. 65
ค่าเงินทั่วเอเชียกำลังอยู่ในภาวะอ่อนค่าอย่างหนัก เงินบาทของไทยทำสถิติอ่อนค่าหนักที่สุดในรอบ 16 ปี ทะลุ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในฐานะประเทศที่นำเข้าพลังงานมากถึง 90% และเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออก มุมมอง ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์การลงทุน จากบลจ.ยูโอบี ประเทศไทย มองว่า ปัจจัยเร่งให้เงินบาทอ่อนค่าไปถึง 40 บาทต่อดอลลาร์มีความเป็นไปได้ และอาจะเกิดขึ้นในไตรมาส 1 หรือ 2 ของปีหน้า ติดตามการวิเคราะห์แบบเต็มๆได้ในรายการ SPOTLIGHT Exclusive

วิดีโอ แนะนำ