spotlight
Spotlight Exclusive

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ธุรกิจต้นน้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย | Spotlight | 12 ก.ย. 65 | AMARIN TVHD34

12 ก.ย. 65
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ หลังกาปรับปรุงครั้งใหญ่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะเพิ่มศักยภาพได้มากมาย เป็นอิเวนต์ แพลตฟอร์ม สำหรับทุกคน คาดว่าจะรองรับผู้คนได้มากถึง 13 ล้านคนต่อปี และช่วยกระจายรายได้ไปสู่ภาคส่วนธุรกิจอื่นๆช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พูดคุยมุมมองของ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่ กับ คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

วิดีโอ แนะนำ