spotlight
The Code

รู้จัก Pomelo “แฟชั่นเทค” พันล้านแห่งอาเซียน | Spotlight | 28 เม.ย. 65 | AMARIN TVHD34

28 เม.ย. 65
Pomelo เป็นมากกว่า แบรนด์เสื้อผ้า หรือร้านค้าออนไลน์อย่างที่ลูกค้าหลายเข้าใจ แต่เป็น “แฟชันเทค” แห่งอาเซียนที่เรียกได้ว่า เป็นสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีระดับพันล้าน ที่มีสินค้าหลักคือ “เสื้อผ้าและบริการด้านแฟชั่น”

วิดีโอ แนะนำ