positioning

ศักดิ์สยาม เร่ง”ตั๋วร่วม”สีแดงใช้บัตรเหมารายเดือนกับรถขสมก.”พ.ย.นี้ ส่วน EMV ใช้ปลายปี64

30 ส.ค. 64
ศักดิ์สยาม เร่ง”ตั๋วร่วม”สีแดงใช้บัตรเหมารายเดือนกับรถขสมก.”พ.ย.นี้ ส่วน EMV ใช้ปลายปี64

ศักดิ์สยาม เร่งตั๋วร่วมรถไฟสีแดงนำร่องตั๋วใบเดียว”สีแดง-รถขสมก.”แบบเหมารายเดือนเริ่มใช้พ.ย.นี้ เร่งกำหนดค่าโดยสารร่วมแบบไม่มีแรกเข้าส่วนตั๋วร่วมEMVใช้ได้ปลายปี64และขยายใช้กับMRTสีน้ำเงินและสายสีม่วงต้นปี65


นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)และสถานีกลางบางซื่อครั้งที่5/2564ได้ติดตามในเรื่องการกำหนดราคาค่าโดยสารและตั๋วร่วม ซึ่งได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)พิจารณาค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนการดำเนินงานและพิจารณาผลประกอบการจากการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง

ทั้งนี้ด้านความพร้อมเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมภายใต้มาตรฐานEMVContactless (Europay Mastercard and Visa)รองรับการใช้งานในรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก. )และเรือโดยสารMINE Smart Ferryโดยจะสามารถเปิดใช้ระบบการชำระค่าโดยสารตามมาตรฐานEMVของรถไฟชานเมืองสายสีแดงได้ภายในปลายปี2564ส่วนรถไฟฟ้าMRTสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะใช้งานได้ภายในต้นปี2565

สำหรับบัตรโดยสารในการเดินทางร่วมนั้นได้มอบหมายให้บมจ.ธนาคารกรุงไทยประสานการหารือร่วมระหว่างรฟท.ขสมก.กรมเจ้าท่า(จท. )ผู้ให้บริการเรือโดยสารรวมทั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)และบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM)เพื่อให้ได้ข้อสรุปในรายละเอียดโปรโมชั่นส่งเสริมการเดินทางร่วมระหว่างกันรวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในด้านเทคนิคของบัตรโดยสารและรูปแบบของข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน

โดยความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำบัตรโดยสารในการเดินทางร่วมสายสีแดงกับขสมก.เพื่อชำระค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายเดือนในบัตรเดียวกันกำหนดให้สามารถเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวในระยะเวลา1เดือนนับจากวันแรกที่ใช้งานโดยสามารถซื้อบัตรโดยสารในการเดินทางร่วมได้ที่เขตการเดินรถตามที่ขสมก.กำหนดและห้องจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดงและยังสามารถเติมเงินเข้าบัตรได้หลายช่องทางเช่นตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยแอปพลิเคชันKrungthai NEXTตู้เติมเงินรวมทั้งการเติมเงินผ่านQR Codeการเติมเงินที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร

ซึ่งการชำระเงินค่าโดยสารในการเดินทางนั้นผู้โดยสารจะใช้บัตรดังกล่าวชำระผ่านเครื่องEDCบนรถเมล์ขสมก.และแตะเข้าGateของสถานีสายสีแดงซึ่งจะทำให้การใช้บัตรโดยสารร่วมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเชื่อมต่อ

โดยในการกำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับการให้บริการต้องคำนึงถึงค่าครองชีพของประชาชนในสภาวการณ์ปัจจุบันและการชดเชยรายได้ของการเดินรถจากการบริหารเชิงพาณิชย์โดยจะต้องยึดแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าที่เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวของประชาชนลดการใช้พลังงานและแก้ปัญหาการเกิดมลพิษเช่นฝุ่นPM2.5และพิจารณาการกำหนดค่าแรกเข้าให้มีความเหมาะสมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดอัตราค่าโดยสารต่อไป

@ออกตั๋วร่วม”สีแดง-ขสมก.”แบบเหมารายเดือนนำร่องใช้พ.ย.นี้

นายสุระชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)กล่าวว่าขสมก.จับมือกับรฟท.ในการจัดทำบัตรโดยสารใบเดียวสามารถใช้เดินทางได้2โหมดคือรถไฟสายสีแดงและรถโดยสารขสมก.ทุกคันทุกชนิดโดยจะเริ่มต้นทดลองใช้บัตรโดยสารแบบเหมาจ่ายรายเดือนนี้ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2564เพื่อรองรับรถไฟสายสีแดงจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ซึ่งจะไม่มีค่าแรกเข้าสำหรับผู้ใช้บัตรโดยสารร่วมแบบเหมารายเดือนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาราคาบัตรโดยสารแบบเหมารายเดือนสำหรับใช้รถขสมก.ร่วมกับรถไฟสีแดงที่เหมาะสม

ซึ่งในส่วนของขสมก.ปัจจุบันมีบัตรโดยสารรายเดือน(30วัน)ราคา1,020บาทสามารถใช้บริการรถขสมก.ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวไม่จำกัดประเภทรถคือใช้ได้ทั้งรถร้อนรถปรับอากาศกี่เที่ยวก็ได้

“ช่วงแรกจะออกเป็นบัตรโดยสารร่วมเหมารายเดือนก่อนขณะที่จะมีการพิจารณารูปแบบบัตรโดยสารร่วมระหว่างขสมก.กับรถไฟสายสีแดงที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเช่นแบบรายสัปดาห์หรือแบบรายเที่ยวเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน”ผอ.ขสมก.กล่าว

Powered By : Positioning

Relate Post

Spotlight