องค์กรซ่อนอ้วน 2

เปลี่ยนองค์กรลงพุง ให้กลายเป็นองค์กรลดพุง

เรียลลิตี้เพื่อสุขภาพที่ดีขององค์กร ที่มีภารกิจเปลี่ยนองค์กรลงพุงให้กลายเป็นองค์กรลดพุงต้นแบบ โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมภารกิจในการลด ละ เลิกพฤติกรรมเดิม ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดน้ำหนัก และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีใน “องค์กรซ่อนอ้วน”

ออกอากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 01.00 น.

keyboard_arrow_up