คปภ.เพื่อชุมชน ปี 3

คปภ.เพื่อชุมชน จัดโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาประเทศ และสาระความรู้ดีๆ จากประกันภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัย

keyboard_arrow_up