นักเรียนของพระราชา คนธรรมดาที่ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดิน

ไม่แปลก! ที่ครูทั่วไปจะบันทึกภาพลูกศิษย์ที่กำลังจะจบการศึกษาไว้ แต่ใครจะคิดว่า “ครู” ผู้เป็นถึง “พระราชา” จะโปรดทำเช่นนั้นกับนักเรียน รร. วัดไกลกังวล ที่เป็นเพียงลูกชาวบ้าน เป็นเด็กธรรมดาซึ่งได้รับพระมหากรุณา ถ้าไม่ใช่จาก ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใส่ใจพสกนิกร

keyboard_arrow_up