“ชัย ราชวัตร” ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยใกล้ชิดในหลวง

“วันนั้นหมอให้พระองค์ท่าน สนทนาได้ 15 นาที แต่ปรากฎว่าอยู่กับพระองค์ท่าน 3 ชั่วโมง” “ชัย ราชวัตร” นักเขียนการ์ตูนชื่อดัง ผู้เคยถวายงานในหลวง “พระมหาชนก” และ “คุณทองแดง” ฉบับการ์ตูน ได้รับพระเมตตาจากในหลวงอย่างยิ่ง เรื่องราวที่คนไทยมิเคยทราบ ในหลวงครั้งมีพระชนม์ชีพ มีพระราชดำรัส อยากดำเนินการบางอย่างให้แล้วเสร็จ ครั้นเสด็จสวรรคต สิ่งนั้นยังมิได้ดำเนินการต่อ ความผูกพันระหว่างในหลวง กับคุณทองแดง และพระอัจฉริยภาพด้านประวัติศาสตร์ ที่ยากหาผู้ใดรู้จริงจักถูกถ่ายทอดในค่ำคืนนี้

keyboard_arrow_up