5 เทคนิค เพิ่มทักษะวิธีการคิดแก้ไขปัญหา

“ถ้าปัญหาไม่มีทางออก มันไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นข้อเท็จจริง”

แล้วถ้าปัญหาที่มีทางออก เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร? นี่คือหัวข้อสำคัญที่ อ.ธันยวัชร์ เลือกหยิบมาพูดคุยในรายการ ‘กลยุทธ์ธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์’ กับหัวข้อ “การเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา”

เพราะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วสามารถทำทุกอย่างได้โดยปราศจากการฝึกฝนทักษะ การแก้ปัญหาก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นเราจึงได้หยิบยกบางช่วงบางตอนที่เป็นประโยชน์จากรายการกลยุทธ์ธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ เพื่อมาเป็นความรู้ ให้เราได้ฝึกฝนทักษะเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ย่อยมาเป็น 5 วิธีเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา ได้แก่

1. เมื่อเราเจอปัญหา ให้เราโฟกัสไปที่ทางออกทันที อย่าจมกับปัญหาเด็ดขาด เพราะการจมกับปัญหาเป็นสาเหตุให้เกิดความคิดเชิงลบ
2. ต้องมีใจที่เปิดกว้าง แล้วจะพบทางออกที่เป็นไปได้ ถึงแม้บางทางออกจะฟังดูน่าหัวเราะเยาะในช่วงแรก แต่จำไว้เถอะว่านั่นจะทำให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ทางออกของปัญหา
3. มองปัญหาอย่างเป็นธรรมชาติ อย่าสร้างกรอบขึ้นมายึดติด และอย่าอคติ
4. เปลี่ยนแปลงทิศทางของความคิด ให้คิดทางขวางแทนการคิดเชิงหลักการ
5. หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดเชิงลบ

Tips: อันดับแรกเมื่อเจอปัญหา ให้แยกว่าปัญหาใดเป็น “ปัญหาใหญ่” และปัญหาใดเป็น “ปัญหาเล็ก” ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ให้แยกปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนๆ แล้วเลือกแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สุดก่อน

keyboard_arrow_up