6 คุณสมบัติ “ลูกจ้างเกรด A” ที่ลูกจ้างควรเป็น และนายจ้างควรจ้าง

ถ้าคุณเป็นนายจ้าง คุณควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนหรือกระบวนการการคัดคน เพื่อให้ได้ลูกจ้างเกรด A มาทำงานให้กับคุณ และถ้าหากคุณเป็นลูกจ้าง คุณก็ควรจะเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของลูกจ้างเกรด A และดึงศักยภาพทั้งหมดที่คุณมีออกมาใช้ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหวังไว้

คุณสมบัติลูกจ้างเกรด A ที่ลูกจ้างควรเป็น และนายจ้างควรจ้าง ต้องมีลักษณะ ดังนี้

  1. “เป็นคนที่มีความคิดเชิงบวก” เพราะคนที่มีความคิดเชิงบวกเมื่อเจอวิกฤต จะฟื้นตัวเร็ว
  2. “เป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว” เพราะคนประเภทนี้จะเปิดใจ เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และยืดหยุ่นสูง
  3. “เป็นคนที่มองภาพรวมได้” เพราะคนที่สามารถมองภาพรวมได้จะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหน จะไปที่ไหน และจะไปอย่างไร หรือเป็นคนที่มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์นั่นเอง
  4. “เป็นคนที่เชื่อมต่อคนอื่นได้” คือ เป็นคนที่สามารถสร้างคอนเนคชั่นเป็น
  5. “เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดคนอื่น” เป็นคนที่เมื่อพูดอะไรแล้วจะเกิดอิมแพคกับผู้ฟัง
  6. “เป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา” ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง และเปิดรับสิ่งใหม่เสมอ

keyboard_arrow_up