กฎหมายใกล้ตัว : ถูกบุคคลอื่นแอบอ้างนำเบอร์โทรและที่อยู่ไปเช่าซื้อรถ

“เมื่อถูกบุคคลแอบอ้างนำเบอร์โทรและที่อยู่ไปเช่าซื้อรถ”

หากเกิดเหตการณ์ลักษณะนี้ ผู้เสียหายต้องไปลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ และนำเอกสารที่บันทึกประจำวันไปแจ้งต่อบริษัทไฟแนนซ์ เมื่อมีการทวงถามค่าค้างชำระรวมถึงแจ้งให้คู่กรณีได้ทราบในเรื่องของการกระทำการละเมิด ผู้เสียหายและมีสิทธิ์ฟ้องร้องทางแพ่งได้

 

keyboard_arrow_up