กฎหมายใกล้ตัว : ภรรยาไปกู้เงินนอกระบบแล้วไม่ชำระ สามีต้องรับผิดชอบแทน

คู่สามีภรรยาที่จดทะบียนสมรสกันแล้ว…หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำเงินกู้นอกระบบมาเพื่อ “ใช้ในครอบครัว” ก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ร่วมกัน หรือภรรยากู้มาเพื่อ “ใช้จ่ายส่วนตัว” ผู้เป็นสามีต้องเป็นผู้ชดใช้แทนทั้งหมด

ซึ่งตาม พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15 ต่อปี ที่กฎหมายกําหนดไว้ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอําพราง โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หากโดนเจ้าหนี้นอกระบบตามข่มขู่เอาชีวิตต้องไปแจ้งความ แต่ก็ต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามความเป็นจริงให้เจ้าหนี้ และดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 15 ต่อปี

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up