กฎหมายใกล้ตัว : ถูกนำที่ดินไปขายโดยที่เจ้าที่ดินไม่รู้ตัว แต่กลับถูกกล่าวหาว่าแจ้งความเท็จจะต้องดำเนินการอย่างไร? (ชมคลิป)

เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินซึ่งบุคคลอื่นได้นำที่ดินไปขายโดยที่ไม่เจ้าของที่ดินไม่รู้มาก่อน แต่…เมื่อทราบภายหลังกลับถูกกล่าวหาแจ้งความเท็จ ซึ่งในกรณีนี้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องเตรียมพยาน เอกสาร และหลักฐาน เพื่อนำยื่นไปต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด โดยการแสดงข้อมูลว่าตนนั้นไม่ใช่บุคคลที่มีการแจ้งความเท็จ โดยสำนักงานยุติธรรมจะมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เช่น เพื่อให้เตรียมตัวประกันบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่ดินในชั้นศาล และหาแต่งตั้งทนาย (ในกรณีที่ไม่เราไม่สามารถหาทนาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดได้)
กรณีเช่นนี้…ผู้ที่ซื้อที่ดินจะต้องมีการสอบถามว่าผู้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่หรือไม่ และจะต้องมีโฉนด หรือน.ส.3 ก กำกับ แนะนำให้ผู้ซื้อเช็คเอกสาร เช่น โฉนด หนังสือมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินกำกับ

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

 

keyboard_arrow_up