กฎหมายคลายข์ทุกข์ : เด็กถูกสุนัขรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บ จะเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างไร ?

เกิดเหตุการณ์ที่เด็กโดนสุนัขรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการเลี้ยงสุนัขการที่ได้ปล่อยปละละเลยให้ออกมาทำร้ายผู้อื่นเช่นนี้ ถือว่ามีความผิดฐานไม่ดูแลสุนัขที่เลี้ยง ปล่อยให้ไปกัดหรือทำร้ายผู้อื่น ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย การที่เจ้าของสุนัขปล่อยปละละเลยให้สัตว์ไปตามลำพังในประการที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผิดตามพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และจัดสวัสดิภาพสัตว์ มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัวต์ ปล่อยปละละทิ้ง หรือกระทำการใดให้สัตว์พ้นจากการควบคุมของตน โดยไม่มีเหตุสมควร ประกอบมาตรา 32 ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up