ตามอำเภอจาน | ออกเรือสู้คลื่น ล่า! ‘ปลาอินทรี’ ท้องทะเลชุมพร | 8 มิ.ย.62 (3/3)

ตามอำเภอจานสัปดาห์นี้พาไปดูวิธีการออกหาปลาอินทรีของชาวบ้านในชุมชนประมงชายฝั่ง บ้านเกาะเตียบ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการหาปลาอินทรีด้วยการใช้ “เบ็ดทุ่น”

คลิปทั้งหมด