close sticky

ครม.ไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใช้ พ.ร.ก.ควบคุมโรคติดต่อแทน ยันไม่มีนิรโทษกรรม จนท.ระดับนโยบาย

326
21 ก.ย. 64

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้ พ.ร.ก.โรคติดต่อ เพิ่มหมวดจัดการฉุกเฉิน เพื่อรองรับการยกเลิกใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีกำหนดจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ ถือเป็นการยุติการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ 


วันนี้ (21 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ….. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เป็นร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ…. เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว


รวมทั้งเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อแยกการจัดการกรณีโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติ ออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)


ในส่วนบทบัญญัติคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่าง พ.ร.ก.ฯ กำหนดให้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ “ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข” เช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (ครอบคลุมไปถึง ผู้ช่วย อสม. พนักงานกู้ภัย) นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คือ วันที่ 26 มีนาคม 2563


นางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่า ในร่างฯ ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่พูดถึงการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหารตามที่มีข้อคำถามอยู่


ทั้งนี้ การประกาศใช้ พ.ร.บ โรคติดต่อ และไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย.นี้นั้น ส่งผลให้เป็นการยกเลิกการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปโดยอัตโนมัติและยังทำให้ ศบค.ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 7 วรรคห้า ต้องมีอันสิ้นสภาพไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- โพลสะท้อน ประชาชน ไม่ปลื้ม นายกฯ ตั้งพรรคใหม่ลงเลือกตั้ง ชี้ ถึงเวลาวางมือการเมือง
- รัฐบาล วางตัวพระเอก คนละครึ่งเฟส3 กระตุ้น ศก.ไตรมาสสุดท้าย ปี 64 เผย ยอดใช้ลดค่าครองชีพรัฐพุ่ง 7.6 หมื่นล้าน
- ศาลฯ สั่ง ป.ป.ช.เปิดเผยผลสอบคดี ประวิตร ยืมนาฬิกาเพื่อน พร้อมคำชี้แจง 4 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่