ดีเดย์ 16 ก.ย.64 แจก ชุดตรวจโควิด ATK ฟรีคนละ 2 ชุด รับที่ไหนได้บ้าง เช็กเลย

16 ก.ย. 64

ดีเดย์ 16 ก.ย.64 สปสช.แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรีวันแรก กลุ่มเสี่ยงรับคนละ 2 ชุด ตรวจห่างกัน 5 วัน เช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ทั่วประเทศ 1,114 แห่ง

วันนี้ (16 ก.ย.64) เป็นวันแรกของการเริ่มแจก ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มแจก ชุดตรวจโควิด ATK ฟรี 8.5 ล้านชิ้น ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง คนละ 2 ชุด สำหรับการตรวจซ้ำห่างกัน 5 วัน 

ช่องทางรับการแจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี

ช่องทางที่ 1 แจกให้ชุมชนแออัดและตลาด รวมถึง ขนส่งสาธารณะ ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา ครู อาจารย์ ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด หรือ หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มารับชุดตรวจและกระจายให้กลุ่มเสี่ยงโดยไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ

แจกให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด) ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก) ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

 1. ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนดฯ แจก ATK ให้กลุ่มเป้าหมายคนละ 2 ชุด
 2. ประชาชนที่ได้รับแจก ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ทางผู้ประสานงานฯ จะยืนยันตัวตนให้
 3. กลับไปตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน
 4. แจ้งผลตรวจให้ผู้ประสานงานฯ รับทราบ หากผลเป็นลบ แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 และตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน
 5. หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อโควิด-19) ผู้ประสานงานจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน ผู้ติดเชื้อจะได้รับการจับคู่กับหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อดูแลรักษาที่บ้านตามมาตรฐาน กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป
 6. กรณีมีอาการ แพทย์พิจารณาสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสานงานฯ นำไปส่งให้ผู้ติดเชื้อในชุมชน

255418

ช่องทางที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. รวมถึง คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง

 1. ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปเป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนู รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี
 2. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 ตอบคำถาม 3 ข้อ
  • มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
  • มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  • มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด
 3. หากผลประเมินพบว่า คุณสามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้คลิกที่เมนู หน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน
 4. ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปเป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ
 5. ตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปเป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ รพ., รพ.สต. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ ส่วนในกรณีไปขอรับที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้น 

00

รายชื่อหน่วยบริการแจก ATK

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK รวม 1,114 แห่ง แบ่งเป็น ภาคกลาง 427 แห่ง ภาคตะวันตก 66 แห่ง ภาคตะวันออก 86 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 203 แห่ง ภาคเหนือ 125 แห่ง และภาคใต้ 207 แห่ง

สามารถตรวจสอบ รายชื่อหน่วยบริการแจก ATKได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/atk เริ่มแจกได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ขอรับชุดตรวจผ่านแอปเป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนรับได้ที่ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขแจก ชุดตรวจ ATK ฟรีจำนวน 2 ล้านชุด เฟสแรกเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในกทม. เริ่ม 16 ก.ย. นี้
เช็กเลย! รับ ชุดตรวจโควิด ATK ฟรี กลุ่มไหนเข้าข่ายบ้าง? เริ่มแจก 16 ก.ย.นี้
แจก ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ให้ปชช.กลุ่มเสี่ยงฟรี 2 ช่องทางเริ่ม 16 ก.ย. นี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่