close sticky

ครม. ไฟเขียวลดหย่อนภาษี 1.5 เท่าผู้ประกอบการจัดหา ATK ให้ลูกจ้างตรวจโควิด-19

0
14 ก.ย. 64

ครม. เห็นชอบ สรรพากร เสนอลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า ผู้ประกอบการจัดหา ATK ให้ลูกจ้างตรวจโควิด


วันที่ 14 ก.ย. 64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน ร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่จ่ายไป โดยหักได้ 1.5 เท่า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดสำหรับตรวจพนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจำ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565


ด้าน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าชื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 จะช่วยส่งเสริมและบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เมื่อธุรกิจต่างๆ สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ย่อมส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่จะมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เงื่อนไขแจก ชุดตรวจ ATK ฟรีจำนวน 2 ล้านชุด เฟสแรกเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในกทม. เริ่ม 16 ก.ย. นี้
- เช็กเลย! รับ ชุดตรวจโควิด ATK ฟรี กลุ่มไหนเข้าข่ายบ้าง? เริ่มแจก 16 ก.ย.นี้
- แจก ชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ให้ปชช.กลุ่มเสี่ยงฟรี 2 ช่องทางเริ่ม 16 ก.ย. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่