close sticky

ดีอีเอส ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ จัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

29
13 ก.ย. 64

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ


ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบราชการอย่างถูกต้อง เชื่อว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้อย่างมีเป้าหมาย เข้าใจในบริบทของภารกิจหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ธนกร ยัน นายกฯ ไม่ยุบสภาฯ เผยสั่งปูพรมฉีดวัคซีน คุมโควิด เร่งเครื่อง เปิดประเทศ ตามแผน
- กกต. เคาะ วันเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 64 พร้อมกันทั่วประเทศ
- ม็อบ 12 กันยา ผบช.น. แจง รถตำรวจพุ่งชนผู้ชุมนุม แยกดินแดง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่