advertisement

รัฐสภา โหวตผ่านวาระ 3 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

10 ก.ย. 64

รัฐสภา โหวตเห็นชอบผ่านวาระ 3 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ 472 ต่อ 33 เสียง กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ผ่านเงื่อนไข ส.ว.เห็นชอบเกิน 1 ใน 3

วันนี้ (10 ก.ย.64) ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91) วาระที่ 3 แก้ไขระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ และ ส.ส.เขต 400 เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน 

ในการลงมติครั้งนี้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย พร้อมกำหนด 3 เงื่อนไขในการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้

  1. คะแนนเสียงเห็นชอบจะต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา หรือ 365 คน จากสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 730 คน (ปัจจุบันมี ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 480 คน และ ส.ว. 250 คน)
  2. ต้องได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน 20% ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐสภาได้คิดออกมาแล้วเป็น 49 คน จาก 242 คน
  3. มี ส.ว.เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ ส.ว.ที่มีอยู่ หรือ 84 คน

ล่าสุด ผลการลงมติที่ประชุมร่วมรัฐสภา พบว่า

  • เห็นชอบ 472 เสียง แบ่งเป็น ส.ส.เห็นชอบ 323 เสียง ส.ว.จำนวน 149 เสียง 
  • ไม่เห็นชอบ 33 เสียง แบ่งเป็น ส.ส.จำนวน 23 เสียง ส.ว.จำนวน 10 เสียง
  • งดออกเสียง 187 เสียง เป็น ส.ส.จำนวน 121 เสียง  ส.ว.จำนวน 66 เสียง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

- รธน.คุ้มครองอยู่! ป.ป.ช.ยัน เปิดบัญชีทรัพย์สิน ประยุทธ์-วิษณุ ไม่ได้ 
โฆษกรัฐบาล ลั่น นายกฯ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แจกเงิน ส.ส. แลกโหวต
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ชวน สั่งตั้งกก.สอบข่าว นายกฯ แจกเงิน 5 ล้าน สิระ ชี้หากจริงส.ส.ต้องลาออก

 

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่