ชี้ช่องรวย! วางสิ่งของ จองที่จอดรถ ริมถนนโทษปรับ 10,000 บาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

2 ก.ย. 64

2 ก.ย. 64 กรณี จองที่จอดรถ ริมถนน หลายคนอาจไม่ทราบว่า การวางวัตถุสิ่งของบนทางเดินรถเพื่อจองที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดจะต้องถูกระวางโทษปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท ซึ่งถือเป็นอัตราโทษสูงกว่ากฎหมายจราจรส่วนใหญ่เสียอีก

ขณะเดียวกัน ผู้พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 โดยจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ของค่าปรับ หรือสูงสุด 5,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งค่าปรับดังกล่าวขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บจริงจากผู้กระทำผิดด้วย เนื่องจากโทษปรับ 10,000 บาท เป็นอัตราโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเรียกเก็บจริงต่ำกว่านั้น ส่วนแบ่งของผู้แจ้งจึงถูกลดหลั่นตามสัดส่วนลงมา

นอกจากนี้ การจอดรถใดๆ ที่ส่งผลให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกได้อย่างสะดวก อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57 วรรค 15 ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะกีดขวางจราจร ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาทเช่นกัน

ขณะที่เพจเฟซบุ๊กกองปราบปราม ระบุว่า การแจ้งเบาะแสคนร้ายในกรณีต่าง ๆ ว่า คนแจ้งจับ ได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 50 % ความผิดมากมาย ที่เราต่างมองข้าม เพราะเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆ ซึ่งการกระทำผิดเหล่านี้กลายเป็นวิถีชีวิต และส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ซึ่งทุกคนต้องยอมรับกันไปแล้ว กฎหมายจึงอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของค่าปรับ หากแจ้งจับในสิ่งผิดกฎหมาย 8 ข้อนี้

ปล่อยสัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะ แล้วไม่เก็บ ถูกปรับ 500 บาท
พ่นสี หรือ ขีดเขียนกำแพง ในที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท
รถบรรทุก ทำหิน ทราย หรือ ดิน ร่วงหล่นบนถนน ถูกปรับ 3,000 บาท
แต่งรถ หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน ถูกปรับ 5,000 บาท
จอดรถบนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท
ขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์ บนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท
ทิ้งซากรถบนถนน หรือ ที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท
วางสิ่งกีดขวางบนถนน ถูกปรับ 10,000 บาท

อ้างอิงจาก : พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 48 และมาตรา 51ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน ตามลิงก์ http://203.155.220.179/reward/default.php 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดจองคิวทำ ใบขับขี่ออนไลน์ กรมการขนส่งฯส่งเริ่ม 2 ก.ย. เผยเงื่อนไขเยียวยาใบอนุญาตหมดอายุ
ใบขับขี่หมดอายุ สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ถึง 30 ก.ย.64
กรมการขนส่งเล็งปรับเกณฑ์ ใบขับขี่บิ๊กไบค์ อายุขั้นต่ำ 24 ปี อบรม 12 ชั่วโมง สอบปฏิบัติ 11 ท่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ยาดมโป้ยเซียน