advertisement

อช.ภูลังกา เปิด ถ้ำนาคา จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและต้อง ฉีดวัคซีน แล้วเท่านั้น

25 ส.ค. 64

บึงกาฬ อุทยานแห่งชาติภูลังกา สั่งเปิด ถ้ำนาคา จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและต้อง ฉีดวัคซีน แล้ว

วันที่ 25 ส.ค.64 นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เผยว่า อุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้ออกประกาศ เรื่องเปิดแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำนาคา และ น้ำตกตาดวิมานทิพย์ ในเขตอุทยานแห่งชาติกูลังกา เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้ยกเลิกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ ที่ก่อนหน้านี้ได้มีประกาศออกไป ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูสังกา พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงประกาศ เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ดังนี้ 1.แหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา 2.แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ถ้ำนาคา

โดยมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา และน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา จำนวน 4 ข้อ แนบท้ายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์เข้าเที่ยวชมถ้ำนาคา และน้ำตกตาดวิมานทิพย์  1.นักท่องเที่ยว ต้องจองคิวผ่าน Application QueQ เท่านั้น โดยกำหนดให้จองล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง จำกัดจำนวน ไม่เกินวันละ 168 คน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพร้อมกัน (ไม่เกิน 12คน/กลุ่ม โดยมีอาสาสมัครนำเที่ยวที่ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้จัดเตรียมไว้แล้ว

ถ้ำนาคา

- การจองผ่าน Application QueQ ก่อนวันเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง และจะแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นักท่องเที่ยวต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง โดยระบุจังหวัดต้นทาง (ต้องไม่เป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) - มีหลักฐานการรับวัคชีน (Sinovac 2 เข็ม AstraZeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน) และเข้าพื้นที่จังหวัดต้องรายงานตัวต่อ อสม. หรือเจ้าหน้าสาธารณสุขที่เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกรายตามมาตรการของจังหวัดบึงกาฬที่ใช้บังคับในขณะนั้น

2.นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังกับ และการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา เช่น ไม่ส่งเสียงตัง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่แตะสัมผัสทรัพยากรธรณี เช่น หินแร่ ทุกกรณี

3.นักท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อม และไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างการเดินทาง และก่อนการเดินทางจะมีการตรวจสุขภาพ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วประเมินว่านักท่องเที่ยวผู้นั้น อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นอันตรายต่อการขึ้นชมธรรมชาติ จะสั่งระงับการลงทะเบียนขึ้นชมฯ ทุกกรณี

4.นักท่องเที่ยวต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามพระรายบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากการกระทำบางประการ อาจมีความผิด ตามกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษ

ถ้ำนาคา

 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่