close sticky

หอการค้าไทย เสนอ กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

0
24 ส.ค. 64

กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา นาย สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแแห่งประเทศไทย ได้ประชุมกับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งประเด็นที่ร่วมหารือกันคือมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน


รวมทั้งข้อเสนอแนะผ่อนคลายล็อกสำหรับผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งจะนำเข้าเสนอต่อภาครัฐในการประชุมที่จะจัดขึ้นและหาข้อสรุปอีกครั้งเร็วๆ นี้


ทั้งนี้ ข้อเสนอการผ่อนคลายล็อกต้องการทำเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ยังดำเนินต่อได้ท่ามกลางสภาพการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดสูง อีกทั้งช่วยให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป เบื้องต้นอาจนำแนวทางมาตรการที่ใช้เปิดเมืองเมื่อปี ค.ศ.2563 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงจากสายพันธุ์เดลต้า โดยอาจแบ่งออกเป็นกิจการสีขาว เขียว เหลือง แดง


ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนจะจัดทำ code of conduct รวมทั้งดูว่าจะให้เปิดธุรกิจไหนเป็นธุรกิจนำร่องบ้าง แล้วหากจะเปิดนั้นต้องมีมาตรการรองรับอย่างไร ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรฐานและมาตรการของธุรกิจแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมทั้งกระบวนการป้องกัน การรักษาความสะอาด ซึ่งร่วมกันทำกับ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งปรับใช้ดำเนินการแนวปฏิบัติ SHA + คู่มือสำหรับสถานประกอบการเล็ก กลาง ใหญ่ และการแบ่งกิจการที่จะเปิดตามประเภทต่างๆ


นอกจากนี้ อาจปรับใช้ COVID Status Check เพื่อช่วยตรวจสอบสถานประกอบการที่จะเปิดให้บริการและประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ เสริมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งฝั่งผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งเสนอให้ใช้ระบบ digital health pass เพื่อตรวจสอบว่าประชาชนที่เข้ามาใช้บริการนั้นได้รับวัคซีนหรือตรวจหาเชื้อแบบใดมาแล้ว (rapid test หรือ ATK ด้วยตนเอง) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกระบุและเชื่อมต่อเข้ากับระบบของกระทรวงสาธารณสุขอย่างหมอพร้อม หรือ MOPH IC


อย่างไรก็ตามโมเดล กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ จะทดลองดำเนินการกับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีความพร้อมก่อนและประชาชนที่มีข้อมูลการได้รับวัคซีนภายในระบบไทยร่วมใจ เพื่อนำไปขยายผลสู่การดำเนินการกับกิจการกลุ่มอื่นต่อไป โดยภาคการผลิตก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มธุรกิจสำคัญของเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มีส่วนในการเปิดประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้ผุดโครงการ Factory Sandbox เพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อภายในโรงงาน รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนภาคการผลิตและส่งออกสินค้า


อนึ่ง โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเปิดรับสถานประกอบการเข้าร่วมได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งคาดว่าแรงงานจะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 250,000 คน ส่วนการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการอย่าง FQ, FAI และ bubble and seal อาจต้องให้ภาครัฐช่วยหนุนเรื่องค่าใช้จ่ายชุดตรวจ ATK แก่โรงงานอุตสาหกรรม แต่การดำเนินการมาตรการบางอย่างก็ประสบข้อจำกัดและพ่วงเรื่องต้นทุนเข้ามาด้วย


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ศบค.ไฟเขียว! ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ใช้สูตร 7+7 โฆษก ศบศ.มั่นใจ 25 ส.ค.64 เปิดเที่ยวบินอีกครั้ง
- คกก.โรคติดต่อฯ เคาะเตรียม เปิดประเทศ ฉีดสปุตนิกเข้า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ได้
- โควิดกรุงเทพ เผยเขตที่ติดเชื้อสูงสุดเดือนสค.กว่า 2,208 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม