advertisement

MEA ร่วมสนับสนุน กทท. เปิดรพ.สนาม และศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation รองรับผู้ป่วย COVID-19

24 ส.ค. 64

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) ที่โกดังสเตเดียมของ กทท. เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

img_7093
 
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ยกระดับความสำคัญของการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เตรียมพร้อมระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนการเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
img_7092
 
สำหรับศูนย์ CI ของ กทท. แห่งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กทท. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลนวเวช SCG PTTOR สำนักงานเขตคลองเตย และ MEA อยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ของโกดังสเตเดียม กทท. เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นศูนย์แยกกักตัวสำหรับชาวชุมชนที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว และผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ที่มีอาการไม่รุนแรงมาก รวมจำนวนรองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง ซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดและลดปัญหาการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว อันจะเป็นการลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
 
ทั้งนี้ MEA มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง
 
img_7097
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
 

img_7091

img_7094

img_7095

img_7096

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม