close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 18,099 ราย

2,485
21 ส.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 18,099 ราย


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 18,099 ราย ดังนี้ 


อ่านรายชื่อฉบับที่ 1 / อ่านรายชื่อฉบับที่ 2 


t_0001_page-0001


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 


- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับอัตราค่าตรวจโควิดแบบ Real Time RT-PCR
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลโท ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์ ประจำสำนักงานฯ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดยศนายทหาร - เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 อดีตข้าราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่