close sticky

วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส มาถึงไทยแล้ว เตรียมกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายตามที่ ศบค.กำหนด

0
30 ก.ค. 64

วัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาบริจาค 1.5 ล้านโดส มาถึงไทยแล้ว เตรียมกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนตามที่ ศบค.กำหนด


เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น.วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยผ่านเฟซบุ๊กว่า U.S. Embassy Bangkok ว่า วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสที่บริจาคโดยสหรัฐฯ เดินทางถึงไทยแล้ว โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของการส่งมอบตลอดทั้งวันนี้


217405701_4469548649732909_34


ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า วัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาบริจาค 1.5 ล้านโดส จะเก็บเข้าคลังวัคซีนในอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส เมื่อกระจายไปหน่วยฉีดจะนำไปเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ซึ่งจะอยู่ได้นาน 4 สัปดาห์จึงต้องรีบนำออกมาใช้ โดยจะกระจายยังไปกลุ่มเป้าหมายตามที่ ศบค.กำหนด ได้แก่


• บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ (เข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) จำนวน 700,000 โดส
• ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีสัญชาติไทย จำนวน 645,000 โดส ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค อายุ 12 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
• ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้เดินทางไปต่างประเทศ ที่จำเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์ เช่น นักการทูต นักศึกษา จำนวน 150,000 โดส
• ทำการศึกษาวิจัย (ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม) จำนวน 5,000 โดส
• สำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ จำนวน 40,000 โดส


s__123895811


นอกจากนี้ มีรายงานว่า พันโทหญิงลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกสหรัฐ เชื้อสายไทย เปิดเผยผ่านงานเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “U.S. and Thailand Perspectives on Geostrategic Landscape and Regional Architecture” จัดโดยสถาบัน East-West Center ในกรุงวอชิงตันและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ว่า มีเป้าหมายที่จะบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้กับไทย รวม 2.5 ล้านโดสอีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เคาะแล้ว โควต้า วัคซีนไฟเซอร์ 1.54 ล้านโดส จะจัดสรรให้ทั้งหมด 5 กลุ่ม
- ผลวิจัยพบ ไฟเซอร์ โดส 3 ป้องกัน โควิดเดลตา เพิ่ม 5-11 เท่า
- เปิดสูตรฉีด ไฟเซอร์ หมอโอภาส เผยผสมน้ำเกลือ 1 ขวด ฉีดได้ 6 คน เพราะเข้มข้นสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่