close sticky

เครือสหพัฒน์ เปิด www.เครือสหพัฒน์.com โครงการปันสุขอิ่มใจ แจกฟรีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 3 ล้านซอง

0
26 ก.ค. 64

โครงการปันสุขอิ่มใจ แจกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 3 ล้านซอง เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ของ เครือสหพัฒน์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับโครงการปันสุขอิ่มใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยลดความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน ใจความว่า


โครงการปันสุขอิ่มใจ โดย มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19ให้กับประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครปฐม )


ผู้เดือดร้อนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ท่ี www.เครือสหพัฒน์.com ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 1 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าของจะหมด


หมายเหตุ:
-ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะได้รับบะหม่ีซื่อสัตย์ 30 ซอง พร้อมเจลแอลกอฮอล์ในกล่อง
- ขอสงวนสิทธ์ิ 1 สิทธ์ิ ต่อ 1 ครัวเรือน เท่าน้ัน
-ขอความร่วมมือพนักงานและครอบครัวพนักงาน งดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
- เนื่องจากการยกระดับมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นท่ีสีแดงเข้ม ส่งผลต่อการจัดส่งในบางพื้นที่อาจเกิดความล่าช้า ตรวจเช็คสถานะ ได้ที่ www.เครือสหพัฒน์.com


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


สุพัฒนพงษ์ เผยผลหารือเอกชน ยันไทยเดินหน้าเปิดประเทศใน 120 วัน
ครม. อัดงบ 13,500 ล้านบาท เยียวยาแรงงาน - ผู้ประกอบการ 10 จังหวัด โอน 6 ส.ค.นี้
ยิ่งใช้ยิ่งได้ กร่อย! ปรับวงเงินเป็น 10,000 บาทต่อวัน ขยายเวลาถึง 30 พ.ย.
ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่