close sticky

ห้ามทิ้ง หน้ากากอนามัย ใช้แล้วใส่ ขวดพลาสติก ชี้รีไซเคิลไม่ได้-เสี่ยงแพร่เชื้อเพิ่ม

52
22 ก.ค. 64

คพ.วอนประชาชน อย่าทิ้ง หน้ากากอนามัย ใช้แล้วใส่ ขวดพลาสติก ชี้ทำขวดปนเปื้อน นำไปรีไซเคิลไม่ได้-หากนำออกเพื่อเอาขวดไปขาย เสี่ยงเชื้อระบาดมากขึ้น แนะใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่น เขียนว่า "ขยะติดเชื้อ" เพื่อรอนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง


วันนี้(22 ก.ค.64) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการใช้หน้ากากอนามัยกันอย่างแพร่หลาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย คพ. ได้จัดทำข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตาม ดังนี้ 1. ถอดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่สัมผัสกับด้านในของหน้ากาก 2. ม้วนให้ส่วนที่สัมผัสกับปากอยู่ด้านใน พันสายรัดให้แน่น 3. ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่น ระบุข้อความว่าเป็น “ขยะติดเชื้อ” ให้ชัดเจน และ 4. นำไปทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


นายอรรถพล กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งมีบางครัวเรือนที่แยกทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ลงในขวดพลาสติกเนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานเก็บขนขยะ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ทส. ต้องรบกวนขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน ไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วในขวดน้ำดื่มพลาสติกดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังนี้


1.การใส่ขยะติดเชื้อในขวดพลาสติกจะทำให้ไม่สามารถกำจัดได้โดยง่าย นอกจากการนำไปเผา ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะมากกว่าเดิม เพราะต้องเผาขวดพลาสติกไปด้วย


2. หากไม่นำไปเผา พนักงานเก็บขยะจะต้องเปิดขวดเพื่อดึงหน้ากากออกมา จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพิ่มภาระให้กับพนักงานเก็บขนขยะ


3. ขวดพลาสติก PET ยังมีมูลค่าและราคาค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับขยะพลาสติกประเภทอื่นๆ หากมีการนำเอาหน้ากากอนามัยออกเพื่อนำขวดไปขายจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อเชื้อโรคและการระบาดอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 


4. ร้านรับซื้อของเก่าหรือโรงงานรีไซเคิลจะไม่รับซื้อขวดพลาสติกที่มีของแข็งหรือของเหลวใดๆ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ดังนั้น ขวดพลาสติกที่มีหน้ากากอนามัยจะถูกคัดทิ้งกลับไปเป็นขยะพลาสติกอีกครั้ง จึงเป็นการก่อให้เกิดมลภาวะอย่างไม่รู้จบ


ประเทศไทยผลิตขวดพลาสติกเพื่อบรรจุน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี หากขวดพลาสติกเหล่านี้ไม่มีการปนเปื้อนก็จะถูกนำกลับไปรีไซเคิลได้ 100% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการนำพลาสติกภายในประเทศกลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573


เมื่อรู้แบบนี้แล้ว จึงขอความร่วมมือช่วยกันแชร์ ช่วยกันบอกต่อ ส่งต่อคำแนะนำและองค์ความรู้ดังกล่าวให้ทั่วถึง อย่างน้อยให้คนในครอบครัวได้ช่วยกันจัดการขยะหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกวิธี ไม่เพิ่มความเสี่ยงอันตรายให้กับพนักงานเก็บขนขยะและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 


pcdnew-2021-07-22_06-36-02_55


ขอบคุณภาพ - คพPolice TV by UCI Media


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 


ชาวหนองคาย ตื่นตกใจ หน้ากากอนามัย ปลิวว่อนเกลื่อนถนนมิตรภาพ
หมอธนะพันธ์ ชี้ใส่ หน้ากากผ้า ไม่ปลอดภัย แนะรัฐจัดหาหน้ากากอนามัยให้ปชช.
ปลัด สธ. เตือนให้สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบ้าน พบติดเชื้อในครอบครัว-ชุมชน สูงถึง 74%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่